De Willemssluis te Buiksloot in 1834

De Willemssluis te Buiksloot in 1834

Museale objecten van boven het IJ
Door: Ruud Borman


Met de opening van het Noordhollands Kanaal in 1824 werd het IJ door de Willemssluis bij Buiksloot verbonden met dit kanaal. Het was 80 kilometer lang.

Veel verbetering ten opzichte van de vaarroute via de Zuiderzee bracht dit niet, vooral omdat de sluizen te klein waren voor de steeds groter wordende zeeschepen. 

Later werd de kortste verbinding het Noordzeekanaal dat in 1876 werd geopend.

Schilderij van L. Steffen

Collectie Museum Amsterdam


Overzicht alle afleveringen Museale objecten van boven het IJ


Bronnen:
Amsterdam Museum: Objectomschrijving via duurzame link


© 2021 Ruud Borman
Op deze publicatie berust auteursrecht. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Ruud Borman.

Het gebruikte beeld valt in het publieke domein. Beschrijving Creative Commens.

Ruud maakt de series geheel op eigen titel.
Reageren? U kunt contact met de redactie opnemen via de link onderaan de website. Wij sturen dan uw mail aan Ruud Borman door.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -