Parkeren in Amsterdam Noord

Amsterdam-Noord is het enige deel binnen de ring van Amsterdam waar slechts in een deel betaald parkeren is ingevoerd. Het parkeer beleid in het stadsdeel Amsterdam-Noord was ooit dat het parkeren gratis zou blijven met uitzondering van Winkelcentrum Boven ’t Y en het NDSM gebied, dat is inmiddels duidelijk niet meer zo. Toch is er nog een groot deel van Amsterdam Noord gratis parkeren.

Informatie over tarieven en locaties voor parkeren treft u lager op deze pagina! Zie hiervoor ook onze parkeerzones Amsterdam Noord kaart.

Wij houden deze pagina regelmatig up to date. Ziet u informatie die niet klopt, mail ons dan via de link onderaan de website. Bij voorbaat dank. Deze pagina is het laatst op 27 december 2023 bewerkt.

Gemeente verhoogt de parkeertarieven in gemeentelijke parkeergarages op 1 februari 2024.
De tarieven worden gelijkgetrokken ana de tarieven voor parkeren op straat in de buurt.

Huidige tarieven gemeentelijke parkeergarages + tarieven op straat
Parkeergarage Boven ’t Y: 1,40 euro per (de eerste drie) uur. Op straat 1,60 euro per uur.
Parkeergarage De Banne: 1,20 euro uur. Op straat 1,60 euro per uur. 
Parkeergarage De Opgang: 1,40 euro per (de eerste drie) uur. Op straat 1,60 euro per uur.

In januari 2023 is in de Stadsdeelcommissie-vergadering een adviesvraag besproken over betaald parkeren. Het college heeft toen aangekondigd in 2023 een voorstel te doen voor het uitbreiden van betaald parkeren in Stadsdeel Noord. 
In een bestuurlijk advies van 14 februari 2023, dat ging over de voorgenomen aanpassingen van het parkeerbeleid van het college, heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord geadviseerd om:

• Betaald parkeren in te voeren in heel stadsdeel Noord binnen de ring A10, en
• het besluitvormingstraject voor het uitbreiden van betaald parkeren in stadsdeel Noord zo snel mogelijk op te starten vanwege parkeeroverlast die veel bewoners ondervinden binnen het stadsdeel.

Naar verwachting is het beleidsvoornemen met betrekking tot het uitbreiden van betaald parkeren in Noord in de loop van september 2023 gereed.

UPDATE 2 oktober 2023:
De gemeente wil vanaf 2025 betaald parkeren invoeren in heel Noord binnen de ring, en daarnaast op de Durgendammerdijk (tot aan de bebouwde kom van Durgerdam) en de parkeerplaatsen bij de sportvelden die ten noorden van de A10 liggen.
Intussen kunt u van 29 september tot en met 26 november 2023 de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in Noord bekijken en uw reactie geven.
Lees verder Inspraak invoering betaald parkeren Noord

UPDATE 12 oktober 2023
Er is een petitie gestart tegen de uitbreiding van betaald parkeren in Noord.
U kunt tekenen tot 28-11-2023 
Lees en teken de petitie

De parkeerkosten in Amsterdam zijn per 3 juli 2023 opnieuw opgehoogd! Zo ook in Amsterdam Noord. Waar u eerst het € 1,40 tarief betaalde zijn de kosten verhoogd naar € 1,60. In het deel waar u eerst € 3,50 betaalde is het nu verhoogd naar € 3,90.
Parkeertarieven
Lees voor parkeertarieven Amsterdam Noord het bijschrift onder de onderstaande plattegrond.

Uitbreiding betaald parkeren

Door het deels invoeren van het betaald parkeren in een aantal buurten in Amsterdam-Noord ontstond in een aantal omliggende buurten extra parkeerdruk. Let dus op de verschillen in parkeerzones Amsterdam Noord.

Parkeren Amsterdam-Noord bewoners

In de geel aangeduide parkeerzones geldt een betaald parkeren tarief van € 1,60 per uur met uitzondering van “Noord 4” (Buikslotermeerplein – Winkelcentrum Boven ’t Y). Daar geldt een starttarief van € 1,60 voor de eerste 3 uur. Hierna gaat het reguliere tarief in van € 1,60 per uur.

Kort-parkeerders voor het winkelcentrum kunnen in de aangelegen buurt parkeren parkeerzones “Noord 1 en 2”, daar geldt het tarief van € 1,60 per uur en kunt u per minuut betalen. Ontstaat er overlast voor deze buurten, dan kan worden overwogen daar ook het starttarief van € 1,60 in te voeren.
Gebieden parkeerzones Amsterdam-Noord 1, 2 en 4:
Maandag t/m vrijdag betaald parkeren tussen 09:00 – 19:00 uur.
Zaterdag betaald parkeren tussen 12:00 – 19:00 uur.
Zondag is het parkeren Gratis.

Gebieden parkeerzones Amsterdam-Noord 5, 6, 7 en 8:
Maandag t/m zaterdag betaald parkeren tussen 09:00 – 19:00 uur.
Zondag betaald parkeren tussen 12:00 – 19:00 uur.

In de magenta aangeduide parkeerzones geldt een aangepast tarief van € 3,90 per uur. U kunt hier maximaal 2 uur parkeren. Na een onderbreking van 2 uur kunt u opnieuw maximaal 2 uur parkeren.

De stedelijke ontwikkelingen zal tot toenemende drukte leiden. Hierdoor ontstaat er overlast van langparkeerders van buiten Noord.

Ge­biedBetaald parkeren tussenTarief
Elzenhagen Noordma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Noorderkwartierma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Elzenhagen Zuidma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Volewijck (Floradorp/Bloemenbuurt) en Buiksloterbreekma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Van der Pekbuurtma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Vogelbuurt, IJ-Plein buurtma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Hamerstraatgebiedma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Buiksloterhamma-zo 09.00-19.00 uur€ 1,60 per uur
Overhoeks Campus en Stripma-zo 09.00-24.00 uur € 3,90 per uur (max 2. uur)
Zuidelijk deel Buiksloterwegma-zo 09.00-24.00 uur€ 3,90 per uur (max 2. uur)

Verder zijn de parkeerkaarten zijn in Amsterdam-Noord digitaal. U kunt bij de automaat betalen met Pin en Creditcard. U dient ook uw kenteken in te voeren.
Parkeergarages

Amsterdam-Noord telt twee parkeergarages bij het Buikslotermeerplein: Bomengarage P2 en bij de Mediamarkt parkeergarage P5 ‘De Opgang‘. In de garages geldt betaald parkeren voor alle dagen van 08.00 tot 24.00 uur.
Winkelcentrum Banne heeft een parkeergarage voor haar bezoekers. Buiten de parkeergarage is er een blauwe zone met een maximale parkeerduur van een 1/2 uur.

De parkeerterreinen bij Winkelcentrum Boven ’t Y: P1 De Wieden, P3 ’t Slufter, P4 Olof Palme en P6 Loenermark geldt betaald parkeren Ma t/m Vr van 09.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 12.00 tot 19.00 uur.

Parkeren bij het NDSM terrein:
Er is een nieuw terrein aan de ms. Van Riemsdijkweg. Op dit terrein geldt betaald parkeren.
De plannen zijn om op deze plek in een later tijdstip een openbare parkeergarage te bouwen met 500 parkeerplaatsen in combinatie met woningen.

Ontwikkelingen in het Stationsgebied
Het Stationsgebied is gebouwd aan het eind/begin punt van de Noord / Zuidlijn. Dit centraal gelegen gebied zal in directe verbinding gaan staan met de rest van Amsterdam. Hier is een regionale busstation, een fietsenstalling en twee P+R voorzieningen. Meer informatie over het parkeren voor bewoners Amsterdam-Noord.
Overzicht Blauwe zones
Ilperveldstraat 1 tot en met 165 — 2,5 uur
ma. t/m vr. 09.00-19.00 uur en zat. 12.00-19.00 uur
Mo­len­wijk — 2,5 uur
ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur
Be­z­aan­jacht­plein (Winkelcentrum Banne) — 0,5 uur
ma. t/m vr. 09.00-19.00 uur
Wa­ter­land­plein, IJdoorn­laan 225 tot en met 253 en 257 tot en met 271 (on­e­ven) — 1 uur
ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur
Lucien Gaudinstraat en het Noordwestelijke deel van de Spyridon Louisweg — 2,5 uur
dagelijks 09.00-19.30 uur
Zui­de­lij­ke deel van de Gut­ser­straat — 2,5 uur
dagelijks 09.00-19.00 uur
Boor­der­straat, IJ­zer­werk­straat, Kot­te­raarstraat, noor­de­lij­ke deel van de Gut­ser­straat en het ge­deel­te van de Klin­ker­weg tus­sen de Ste­nen­dok­weg en de IJ­zer­werk­straat — 2,5 uur
dagelijks 09.00-19.00 uur


[Wijzigingen en (type)fouten voorbehouden] [Deze tekst kan gesponsorde links bevatten]

Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -