Gedenkpenning toewijding durf en overleg

Gedenkpenning toewijding durf en overleg

Museale objecten van boven het IJ – Gedenkpenning toewijding durf en overleg
Door: Ruud Borman


De gedenkpenning werd uitgereikt aan werknemers van de NSM die hebben meegeholpen om van alles en nog wat van de werf te halen omdat men wist dat de bezetter, wraak zou nemen vanwege de geallieerde opmars.

Het verzet was ook op de werf actief, en zij en andere getrouwen hebben in een paar nachten de geheime evacuatie uitgevoerd. Dit ging over water met allerlei bootjes.

Dan moet je denken aan, gereedschap, machine onderdelen, meetapparatuur, personeelsgegevens, administratie, enz.

De evacuatie begon in september 1944. Deze penningen werden na de oorlog op naam uitgereikt. 


Overzicht alle afleveringen Museale objecten van boven het IJ


Bronnen:
Tekst: Ruud van der Sluis
Gedenkpenning. Collectie Stichting NDSM-Herleeft


© 2021 Ruud Borman
Op deze publicatie berust auteursrecht. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Ruud Borman.

Ruud maakt de series geheel op eigen titel.
Reageren? U kunt contact met de redactie opnemen via de link onderaan de website. Wij sturen dan uw mail aan Ruud Borman door.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -