Hoe kun je investeren in hypotheken bij Pearl Capital? 

hypotheken

Investeren in hypotheken is een proces waarbij geld wordt geleend aan individuen of bedrijven voor vastgoedgerelateerde projecten. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen, herontwikkelen, verbouwen of uitvoeren van andere vastgoedplannen omvatten. Bij Pearl Capital word je de mogelijkheid geboden om op een veilige en eenvoudige manier te investeren in vastgoed door middel van het verstrekken van hypotheekleningen aan ondernemers met dergelijke plannen. In dit artikel lees je hier meer over, zodat je aan het einde precies weet hoe het investeren in vastgoed hypotheken werkt bij deze organisatie. 

Het investeringsproces omvat zorgvuldige controle van de voorgestelde plannen van de ondernemer, waarbij we de risico’s en kansen evalueren. Door de ondernemer beter te leren kennen en hun zakelijke plannen te begrijpen, kan Pearl Capital gerichte financiering verstrekken vanuit ons fonds. Deze zakelijke hypotheken bieden investeerders een vast rendement op hun investering, omdat de leningen worden gedekt door het onderliggende vastgoed. Dit betekent dat zelfs als de ondernemer niet in staat is om aan de leningsverplichtingen te voldoen, het vastgoed als onderpand kan dienen om het geleende bedrag terug te vorderen. Op deze manier biedt investeren in vastgoed hypotheken een stabiel rendement, ondersteund door de intrinsieke waarde van het vastgoed.

Hoe werkt investeren in hypotheken? 

Bij Pearl Capital investeer je in zakelijke hypotheken die worden verstrekt aan ondernemers met solide vastgoedplannen. Deze ondernemers betalen hypotheekrente, wat Pearl Capital in staat stelt om je een stabiel rendement van 6% per jaar uit te keren. Investeren in Nederlandse hypotheken biedt een veilige en gemakkelijke mogelijkheid om in vastgoed te investeren. In plaats van het direct aankopen van vastgoed, verstrekt Pearl Capital hypotheken aan gekwalificeerde ondernemers. Het proces om in een hypotheek te investeren is bij ons zeer toegankelijk, met een instapniveau vanaf 100.000 euro. Door vanuit het fonds hypotheken te verstrekken, wordt het risico automatisch gespreid over diverse ondernemers met vastgoedplannen. Het investeren in hypotheken levert een vast rendement op, omdat ondernemers rente betalen op de verstrekte leningen. Je bent dus niet afhankelijk van huurinkomsten of mogelijke waardestijgingen van vastgoed. In plaats daarvan ontvang je een vast nettorendement, dat op regelmatige basis, ieder kwartaal, wordt uitgekeerd.

Eerste recht van hypotheek

Bij Pearl Capital investeer je in hypotheken met het eerste recht van hypotheek, wat betekent dat je een voorkeurspositie hebt als primaire schuldeiser. Bovendien zorgt Pearl Capital ervoor dat de waarde van het onderpand altijd hoger is dan de maximale hypotheek die ze verstrekken. Op die manier is de onderliggende waarde bij verkoop voldoende om de hypotheek volledig af te lossen, waardoor je investering in zakelijke hypotheken zo min mogelijk risico met zich meebrengt. Pearl Capital verstrekt de zakelijke hypotheken aan ondernemers die we al goed kennen of grondig hebben geëvalueerd. Met hun uitgebreide netwerk en diepgaande kennis van de vastgoedmarkt selecteren we zorgvuldig de juiste projecten van ondernemers die behoefte hebben aan financiering. Door deze zorgvuldige selectie minimaliseer je je risico, terwijl de experts van Pearl Capital je helpen te investeren in hypotheken voor een aantrekkelijk rendement.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -