Overstroomd land achter Buiksloot

Overstroomd land
Ets van Willem Schults

Museale objecten van boven het IJ – Overstroomd land achter Buiksloot

Door: Ruud Borman


Overstroomd land achter Buiksloot, 1825
Ets van Willem Schults

De grootste stormvloedramp van de 19e eeuw was die van 1825. Een storm die eerst vanuit het westen en daarna vanuit het noordwesten woedde viel samen met springtij waardoor enorm hoge waterstanden, tot meer dan 3 meter boven NAP op de Zuiderzee bereikt werden.

De storm teisterde drie dagen lang onze kusten en ging gepaard met hevige regen-, sneeuw- en hagelbuien. Donder en bliksem maakten deze orgie van natuurgeweld compleet. Waterland overstroomde na een dijkdoorbraak bij Durgerdam. Overstroomd land achter Buiksloot.


Overzicht alle afleveringen Museale objecten van boven het IJ


Over: Willem Schults


© 2023 Ruud Borman
Op deze publicatie berust auteursrecht. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Ruud Borman.

Ruud maakt de series geheel op eigen titel.
Reageren? U kunt contact met de redactie opnemen via de link onderaan de website. Wij sturen dan uw mail aan Ruud Borman door.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -