Kinderopvangtoeslag

Denkt u dat u recht heeft op Kinderopvangtoeslag?
Amsterdam-Noord geeft hier informatie over Kinderopvangtoeslag.

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de opvang van uw kind of kinderen.
Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel toeslag u ontvangt, is onder andere afhankelijk van de mate waarin u de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het kind en uw dagelijkse bezigheden.

Kinderopvangtoeslag wordt niet automatisch door de Belastingdienst aan u toegekend. U moet zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals de hoogte van uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen en het aantal kinderen uit uw gezin dat naar de opvang gaat.

Informeer u bij onze partner en vraag Kinderopvangtoeslag aan.


Wij hebben een overzicht met buitenschoolse opvang mogelijkheden in Amsterdam Noord.

 Of lees meer over:
• Huurtoeslag
• Zorgtoeslag


Amsterdam Noord