Veertien dagen op een ijsschots

Museale objecten van boven het IJ
Door: Ruud Borman


In januari 1849 was de Zuiderzee veranderd in een onafzienbare ijsvlakte. De schepen lagen vastgevroren in de havens. De vissers zwermden noodgedwongen uit over het ijs om bot te kloppen.

Op 13 januari was het al tamelijk druk toen Klaas Bording en zijn zonen Klaas en Jacob erop uit trokken om een partij bot te verschalken. Toen ze tegen de avond terug wilden keren zagen ze tot hun grote schrik dat het ijs was los geraakt en dat ze op een enorme ijsschots weg dreven. Al spoedig zouden zij oog in oog met de open zee komen te staan.

In Durgerdam had men hen al gemist en was een schip uitgevaren om de Bordings te redden. Men kon de vissers helaas niet vinden. Nooit kwamen de Bordings dicht genoeg bij de kust om gehoord en gezien te worden. Zij voedden zich met de op de eerste dag gevangen bot, maar hun krachten namen zienderogen af. Na veertien dagen dreef de steeds kleiner wordende schots in de richting van de Overijsselse kust. Bij Vollenhove werden de Bordings door uitgevaren schepen ontdekt en naar het stadje gebracht. Zoon Klaas bezweek al gauw aan de gevolgen van de barre zwerftocht en ook vader Bording’s krachten begaven het na een kort herstel. Alleen Jacob overleefde het drama en keerde naar Durgerdam terug.

Zuiderzee collectie


Overzicht alle afleveringen Museale objecten van boven het IJ


Bronnen:
Zuiderzee collectie: Objectomschrijving via duurzame link


© 2021 Ruud Borman
Op deze publicatie berust auteursrecht. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Ruud Borman.

Het gebruikte beeld valt in het publieke domein. Beschrijving Creative Commens.

Ruud maakt de series geheel op eigen titel.
Reageren? U kunt contact met de redactie opnemen via de link onderaan de website. Wij sturen dan uw mail aan Ruud Borman door.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -