Amsterdam is een drammerig kind

Ingezonden brieven Amsterdam Noord

De Redactie ontving onderstaande ingezonden brief/verslag van een bewoner van Amsterdam-Noord met als titel: ”Amsterdam is een drammerig kind.”


De gemeente Amsterdam gaf laatst aan vast te willen vasthouden aan bruggen over het IJ, ondanks het negatieve oordeel van deskundigen.

Amsterdam stelt dat bruggen noodzakelijk zijn om Noord en de rest van de stad goed met elkaar te verbinden. Als groot liefhebber van de ponten ben ik eens gaan rekenen en kwam ik tot een heel andere conclusie: Amsterdam kan makkelijk zonder die bruggen.

In Noord wonen op dit moment ongeveer 90.000 mensen en de verwachting is dat dit aantal tot het jaar 2040 zal stijgen tot ruim 110.000, plus hordes toeristen, zie alle nieuwbouw in het stadsdeel. Ook in de rest van de stad zal het aantal inwoners sterk toenemen, denk daarbij aan de nieuwe wijken ten noorden van de Spaandammerbuurt en die aan de zuidkant van de Schellingwouderbrug. De vraag is of al die mensen snel genoeg heen en weer over het IJ kunnen.

Amsterdam heeft momenteel 6 pontverbindingen, die dagelijks 80.000 mensen vervoeren, dat is per week 560.000. Met een toename van het inwonersaantal zullen uiteraard ook meer mensen gebruik maken van de ponten.  Hoeveel dit er precies zullen zijn, is moeilijk in te schatten. Maar met een bevolkingsgroei van ruim 20% in Noord en met zeker 10% in de rest van de stad schat ik het op 30 tot 40% meer mensen op de ponten.  Dat zou betekenen dat er in 2040 ongeveer 730.000-800.000 mensen per week de oversteek maken. 

Een rekensom leert dat de 6 pontveren nu gezamenlijk per week ongeveer 5700x de oversteek maken. De frequentie per plek varieert sterk. Tussen het Centraal en de Buiksloterweg varen wekelijks 2700 ponten en dan ook nog eens dag en nacht. Tussen de Distelweg en de Pontsteiger zijn dat er maar 400 en in het weekend helemaal niet. Stel, per overtocht stappen mensen 150 op. Dat maakt het aantal passagiers tot 855.000 per week. Het betekent dat het aantal van 730.000-800.000 passagiers in 2040 ‘makkelijk’ gehaald kan worden.

Natuurlijk, ‘s nachts maken minder mensen gebruik van de ponten. En sommige lijnen zijn buiten de spits nauwelijks bezet. Dus daar gaat de rekensom mank. Bovendien is er de ‘bottleneck’ tussen het Centraal en de Buiksloterweg, verreweg de drukste pont. Daar is inmiddels een dienstregeling met drie ponten tegelijk. De ene pont vaart weg en de andere meert al weer aan, kan je daar opstappen. Volgens mij loopt dat op rolletjes. Maar of dat bij een grote toename van het aantal passagiers ook zo zal blijven, is maar de vraag. Nu is het achter het Centraal al een chaos als mensen de ponten verlaten en hun weg moeten vinden tussen alle andere voetgangers en fietsers die daar passeren.

Wat de gemeente vooral moet doen is de stroom tussen het Centraal en de Buiksloterweg proberen ‘om te buigen’. Dat kan in de eerste plaats door meer (en grotere) ponten in te zetten op de plekken waar het drukker wordt. Denk daarbij aan vaker een pont naar en vanaf de NDSM. Of ter zijner tijd vaker vanaf en naar de Distelweg varen, zeker als de wijk Buiksloterham helemaal af is. Het voordeel van deze aanpak is dat het GVB kan monitoren waar het drukker wordt en daarop kan inspelen door meer ponten in te zetten.

Daarnaast kan men van de IJtunnel deels een fietstunnel maken. Met de nodige aanpassingen, zoals minder steile hellingen, is dat snel en voor betrekkelijk weinig geld te realiseren. Tenslotte kan er ook een tunnel worden gebouwd tussen het Centraal en de Buiksloterweg. Is natuurlijk een plan dat jaren vergt en het kost een vermogen.

De gemeente gaat in haar plannen voor de bruggen ook totaal voorbij aan hoe leuk het is om via de ponten de oversteek te maken. Heel veel mensen genieten van dit tochtje. Lekker even niksen, genieten van het uitzicht, een praatje maken. Ook voor veel toeristen is het een belevenis. En voor mensen die snel, snel naar de overkant willen is het een gratis oefening in onthaasten:-)

Bruggen? Kent Amsterdam niet de gezegde: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Of is de stad liever een drammerig kind dat hoe dan ook z’n zin wil krijgen?

Ruud van Dijk, auteur ‘Pontjesverhalen’


Zo af en toe ontvangt de redactie van AmsterdamNoord.com het verzoek een ingezonden brief te plaatsen. Meestal is de ingezonden brief van een bewoner van Amsterdam-Noord.

De redactie staat open om ingezonden brieven te plaatsen. Het is echter aan de redactie om te bepalen of een ingezonden brief wel of niet zal worden geplaatst. Bekijk het overzicht van ingezonden brieven en lees de richtlijnen.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -