De commissie van domme mensen

De commissie van domme mensen
Pontjesverhalen

Bij een politiek ingewikkelde situatie wordt er vaak een commissie van wijze mensen in het leven geroepen. Zo’n commissie doet onderzoek, schrijft een rapport met aanbevelingen en presenteert dat aan de opdrachtgever(s). De gemeente Amsterdam, daarentegen, besloot een commissie van domme mensen samen te stellen inzake de controverse omtrent de nieuwe bruggen over het IJ.

Die commissie komt met 3 adviezen: twee of drie wat hogere bruggen over het IJ, achter het Centraal desnoods een voetgangerstunnel en een extra pontjesverbinding. Bijna iedereen krijgt op die manier een lekkere kluif voorgehouden: gemeente, Rijk, nautische partijen en de fietsersbond. Alleen de actiegroep die helemaal geen bruggen wil vist achter het net.

Het Rijk en de nautische partijen gaan nu misschien overstag. Ze vonden de bruggen in de oude plannen te laag. En gevaarlijk vanwege de ligging die de scheepvaartroute te smal maakte. Best kans dat ze nu blij zijn met bruggen die twee meter hoger zijn en met het verdwijnen van de Javabrug in de plannen. Maar het kan natuurlijk nog steeds dat ze de nieuwe plannen wederom afschieten.

Bij de gemeente springen ze een gat in de lucht. Slimme zet om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die pleit voor 2 of 3 nieuwe bruggen, want dat lijkt toch vooral de natte droom van het gemeentebestuur.

En de geoefende fietsers zullen wellicht juichen voor de bruggen. Kunnen ze eindelijk in de stromende regen, bij windkracht 9 tegen, hun kunstje doen.

Ach, domme commissie. Het worden bruggen waar nauwelijks mensen gebruik van gaan maken. Ze liggen voor veel mensen absoluut niet op hun route. Ik heb het al vaker gezegd en zeg het nog maar eens: de ‘bottleneck’ van de oversteek ligt achter het Centraal. Daar zit het grootste probleem en daar moet de oplossing worden gezocht. Niet met bruggen in de verte.

Dan zou je denken: op die plek achter het Centraal een voetgangers- en fietserstunnel. In haar wijsheid heeft de commissie echter besloten om daar hooguit een voetgangerstunnel te plannen, want tunnels zouden sociaal onveilig zijn. Had de commissie maar wat tochtjes met het pontje gemaakt, hadden de leden kunnen zien dat het merendeel van de passagiers uit fietsers bestaat. Dus er ook een fietstunnel van maken betekent aanmerkelijk meer passanten en waarschijnlijk een verhoging van de sociale veiligheid.

Als pontjesliefhebber werd ik in eerste instantie blij van het plan van een extra verbinding. Totdat ik zag hoe die was bedacht. Blijkt die vanaf NDSM ergens op een plek in het verre westen uit te komen, echt, waar ik niks te zoeken heb. En met mij heel veel mensen. Commissie, had eens gekeken naar de vervoersstroom vanaf de Pontsteiger: slechts een enkeling slaat rechtsaf naar het nieuwe stukje stad. Waarom daarheen nu al een nieuwe pontjesverbinding aanleggen?

Kostenplaatje? Naast de kosten van de commissie plus de aangestelde deskundigen? Nou, als de al eerder bedachte 2 bruggen ruim 400 miljoen zouden hebben gekost, dan is nog een brug en een tunnel vast het dubbele. En, met het debacle van de metro indachtig, zijn die 800 miljoen al snel 1 miljard. Maar misschien is dat voor de gemeente geen enkel probleem, staat er in de achtertuin van de burgemeester een geldboom. Waaraan men maar hoeft te schudden en de honderden miljoenen dwarrelen naar beneden.

Mijn advies is gratis en bespaart Amsterdam die 1 miljard. Schrap de bruggen en de tunnel. Doe om te beginnen meer pontjes tussen de NDSM en het Centraal. Zodat mensen niet in het slechtste geval bijna een half uur moeten wachten. Kijk daarnaast of het veilig is om niet 3 maar 4 pontjes tussen het Centraal en de Buiksloterweg te laten varen. En monitor op andere plekken de behoefte aan meer pontjes. Een nieuwe steiger, waar dan ook, lijkt me binnen een maand aan te leggen.

Ergens in het rapport stelt de commissie dat de nieuwe en iconische bruggen een aantrekkingskracht zullen uitoefenen op bezoekers. Ach, domme commissie. Denkt u nou echt dat die bruggen in de verte de stad aantrekkelijker maken om te bezoeken, of om er te komen wonen? Weet u wat bezoekers vooral iconisch vinden? Met het pontje van en naar Noord.

drs. Ruud van Dijk

Overzicht “Alle Pontjesverhalen
Reageren? Stuur uw e-mail naar Ruud van Dijk

Op de hoogte blijven van toekomstige pontjesverhalen?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -