De ‘Metro’ naar De Overkant

De aanleiding om dit boek te schrijven.

Medio 1954 werd een bejaardensoos opgericht in het Anthoniushuis aan de Kamperfoelieweg te Amsterdam-Noord. 

Vanaf die tijd kwamen elke dinsdag ruim honderd ouden van dagen bij elkaar voor wat gezelligheid; een kaartje leggen; een bingo en brei- en handwerk. Een bijzonder hoogtepunt was de jaarlijkse fancy-fair. 

Een massa aan brei-; borduur- en haakwerk werd verkocht. Van een heerlijke warme wintertrui tot aan een handzame pannenlap. De heren maakten houten poppenwagentjes, houten autootjes en wat al niet meer. Twee dagen lang liep het storm. Het Rad van Fortuin draaide overuren. 

Helaas is in de loop der jaren de groep bejaarden steeds kleiner geworden. Van ‘aanwas door verjonging’ is nauwelijks sprake meer. In 2019 waren nog geen vijftig ‘actieve’ ouderen lid van de club.  Veel ouderen kwamen met hun eigen vervoer, zoals mijn schoonvader met zijn Microcar. Hij overleed op 26 december 2019 op 95jarige leeftijd. 

Op zaterdagochtend 21 juli 2018 werd de Noord/Zuidlijn officieel geopend. Helaas waren de kosten voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn exorbitant hoog uitgevallen.  

“Hoe komen wij nu aan het geld?” Vroegen de gemeentelijke bestuurders zich wanhopig af.  “De automobilist! Die moet maar uit zijn/haar heilige koe komen. Dat zijn de boosdoeners. Die moeten maar dokken!” Riepen zij direct eensgestemd. 

Een cirkel van ongeveer 2000 meter werd getekend rondom de metro stations Noorderpark en Noord. Binnen die cirkel werden overal parkeermeters geplaatst. Zo ook bij het Anthoniushuis. Ongeveer 1,7 kilometer van Noorderpark! Dat betekende concreet, dat mijn schoonvader voor 6 uur bejaardensoos 6 x €1,30 = €7,80 moest betalen. Inmiddels is het verhoogd tot €1,40 per uur.

Het betekende ook langzamerhand het trieste einde van gezellige samenzijn voor deze oudjes in het Antoniushuis. Het is een kwestie van tijd.

Ik heb naar het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord brieven geschreven over deze godgeklaagde situatie, die zij nu deze ouden van dagen aandoen. Waar is hun gevoel van eerbetoon aan deze doelgroep gebleven?

Op 21 juni 2018 schreef ik een uitvoerige brief naar het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord. Ik kreeg op 5 juli 2018 een ongelooflijk kort antwoord waar zelfs Verkade geen chocoladeletter van kan maken.

Ik citeer: Hartelijk dank voor uw uitvoerige en beeldende brief van 21 juni jongstleden. U scherts daar een mooi portret van Noord in vroegere tijden.
U kaart ook de veranderingen in het parkeerbeleid aan, zoals deze per 1 juli van dit jaar in stadsdeel Noord van kracht zijn.

En dan volgt een tweetal linken, die ik overigens allang zelf had gevonden op de website. Dit was voor mij aanleiding op 11 juli 2018 een brief te schrijven met een iets andere toonzetting. Omdat ik na vier maanden nog geen antwoord had ontvangen, stuurde ik op 11 november 2018 een brief naar de Ombudsman.

Dat had tot resultaat dat ik op 19 december 2018 een antwoord ontving van het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord. Omdat hun antwoorden hemel schreiend waren, (ik kreeg alleen maar een waslijst met linken) heb ik besloten een bijzonder verhaal te schrijven hoe zij omgaan met ouden van dagen. 

Het boekverhaal

Zo’n 120 jaar geleden werd in mijn gefingeerd stadje Stamerdam de elektrische tram ingevoerd. Er werd een tunnel gebouwd onder het kanaal, dat ooit koning-koopman Willem 1 had laten graven. 

Stamerdam viel in 2 delen uiteen: De Groote Stad en De Overkant. Aan De Overkant van het kanaal lagen enkele gehuchtjes en een dorpje. Ook hier werd het dagelijks bestuur geconfronteerd met hogere kosten van de aanleg van de tramlijn en de tramhaltes. 

Daarom werd besloten rondom de tramhaltes geld te heffen voor het parkeren van paard en wagen, koetsjes en sjeesjes, hondenkarren, de scharensliep etc.

Je kunt je voorstellen, dat dit de nodige commotie en aversie bij de bevolking met zich meebracht.

De ‘Metro’ naar De Overkant
Bestellen


Regelmatig ontvangt onze redactie nieuws over Amsterdam-Noord in de vorm van persberichten. Indien van toepassing plaatsen wij deze berichten en nemen deze mee in onze Amsterdam-Noord nieuwsbrief. Meer informatie over het insturen van persberichten en overzicht reeds geplaatst uitgelicht nieuws.


Amsterdam-Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -