De Noord-Amsterdammer

Voetbal Noord algemeen, deel 2

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet (†).

De Noord-Amsterdammer

De Noord-Amsterdammer verschijnt voor het eerst in 1926. Op de voorpagina van het huis-aan-huisblad staat het verenigingsnieuws. De verenigingen leveren zelf hun kopij aan. In het eerste nummer staan al meteen een paar voetbalverslagen van de Volewijckers.

Noord Amsterdammer
De Noord-Amsterdammer van 1 mei 1931 is een jubileumuitgave: de krant bestaat vijf jaar. De oplage is bijna verdubbeld: van 6500 in 1926 naar 12.000 exemplaren.


Op zaterdag 1 mei 1926 wordt het eerste nummer van de Noord-Amsterdammer (N-A) verspreid. Het huis-aan-huisblad wordt gratis bezorgd in Amsterdam-Noord, Buiksloot, Nieuwendam en Tuindorp Nieuwendam en later ook in Schellingwoude, Ransdorp en Durgerdam. De krant begint met een oplage van 6.500 exemplaren.

Op de Meeuwenlaan 225 heeft de krant een bureau in de boekhandel van J. Cohen. Cohen doet de administratie van de N-A en de redactie van de kopij. In december 1926 betrekt de N-A een bijkantoor op Buiksloot A80, dat eind 1928 wordt omgenummerd naar nr. 78. In dat pand wordt na de Tweede Wereldoorlog de heropgerichte N-A gehuisvest. Dat gedeelte van de Buiksloterdijk heet vanaf 1935 Leeuwarderweg.

De N-A bestaat uit vier pagina’s. Op twee pagina’s staan alleeen maar advertenties. De Volewijckers kondigt in de editie van zaterdag 4 juni een fietstocht aan naar Heiloo. Op zondag 5 juni 1926 speelt het tweede elftal van de Volewijckers bij de plaatselijke voetbalvereniging een seriewedstrijd. Dat waren wedstrijden die werden georganiseerd na het voetbalseizoen.

Fietstocht
De correspondent van de Volewijckers in de N-A: ‘Er wordt dan Zondag a.s. meteen een fietstocht georganiseerd naar Heiloo. Heen door de Zaan en over Krommenie en terug waarschijnlijk over Alkmaar en door den Beemster. Ieder lid, donateur(trice) of supporter, in het bezit van een goede fiets, wordt uitgenodigd mede te gaan. (…) Vertrek Zondagmorgen om 8 uur vanaf het Koekoeksplein. Is het weer te slecht, dan gaan alleen de spelers met de trein.’

Een week later volgt in de N-A het verslag van een meegereisde supporter (de spelling is aangepast). ‘Ondanks het slecht uitziende weer trokken de spelers van Volew. II met enige supporters per fiets naar Heiloo. Even voorbij Oostrum begon het te regenen en moest men de regenjassen voor de dag halen. Beraadslaagd om terug te keren, doch men besloot verder te gaan en nauwelijks was weer opgestapt en het was weer droog. (…)

‘In de Zaanstreek begon het weer te regenen, in Wormerveer zelfs hard zodat besloten werd hier af te stappen en in het clublokaal van Q.S.C. werd een gezellig half uurtje doorgebracht. Intussen was het droog geworden en werd zonder oponthoud de reis voortgezet. Om 12 uur werd te Heiloo afgestapt, waar nog enige Volewijckers, die met de trein waren gegaan, reeds gearriveerd waren. Te circa kwart voor één floot de scheidsrechter de beide elftallen in het veld.’

Huiswaarts
De tegenstander in Heiloo was het Amsterdamse SDZ 1. Volewijckers 2 verloor met 5-1. ‘In verband met het onbetrouwbare weer werd besloten niet door de Beemster maar over Beverwijk en Zaandam terug te keren. Om bij vieren vertrok het gezelschap in opgewekte stemming huiswaarts, waar men zonder pech om circa zeven uur weer arriveerde.’

Het genoemde Oostrum komt in de regio niet voor. Vermoedelijk bedoelt de verslaggever Oostzaan. QSC, de Quick Sparta Combinatie, was inderdaad een voetbalvereniging in Wormerveer, opgericht in 1915 en een fusie van de clubs Quick en Sparta. QSC speelde in de NHVB, de Noord-Hollandse Voetbalbond, en werd in 1919 toegelaten tot de NVB, de Nederlandse Voetbalbond (bron: historici.nl).

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ
Bron: De Noord-Amsterdammer, Stadsarchief.

© 2014 – 2015 Albert van der Vliet (†). Op deze publicatie berust auteursrecht.

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -