de Volewijckers (1920)

In 1922 speelt de Volewijckers aan de Hamerkade. Foto: Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

Voetbal benoorden het IJ
De Volewijckers tot 1945, deel 1 van 6

Een serie van Albert van der Vliet(†)


Bewoners van de Vogelbuurt richten in 1920 de Volewijckers op. In 1926 verhuist de club van de Hamerkade naar het Mosveld. De Volewijckers fuseerde dit jaar met DWV. De nieuwe naam is dvc Buiksloot. Dvc betekent DWV-Volewijckers-Combinatie.

Tussen 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, en 1927 wordt in de Nieuwendammerham de Vogelbuurt opgebouwd. Er komen vooral gezinnen met kinderen te wonen, net als in de andere nieuwbouwwijken van Noord. De vaders werken in de bedrijven van de Nieuwendammerham zoals de scheepswerven Verschure, ADM en NSM en draad- en kabelfabriek DRAKA.

Rederij KNSM laat rond het Koekoeksplein woningen bouwen, die in 1921 klaar zijn. In een bouwkeet op het plein besluiten buurtbewoners op 1 november 1920 een voetbalvereniging te beginnen met de naam DVO, Door Vrienden Opgericht. In het eerste bestuur zitten vooral werknemers van de KNSM.

De nieuwe club treedt in 1921 toe tot de Amsterdamse Voetbalbond. De AVB kent al een DVO en daarom wordt gekozen voor de naam de Volewijckers, de voetbalvereniging van de vogelwijk. Het eerste speelveld ligt op een terrein van Verschure, aan de Hamerkade, vlakbij DRAKA. De kade is gelegen aan het IJ waar de bal regelmatig in plonst.

In 1926 verhuist de club naar het gemeentelijk sportterrein aan het Mosveld, aan de andere kant van het Noordhollands Kanaal. Nieuwe leden komen nog steeds uit de Vogelbuurt, maar ook uit de Van der Pekbuurt en de Bloemenbuurt, de twee buurten waar het Mosveld tussenin ligt.

De Volewijckers kent in 1935 tien commissies die samen met het bestuur de organisatie op peil houden. Er zijn een elftal-, kas-, enquête- en jeugdcommissie. De terreincommissie is met tien man goed bezet. De publiciteit wordt verzorgd door de Pers- en Propagandacommissie.

Voorzitter wordt in 1935 Douwe Wagenaar. Broer Klaas vervult in het bestuur de functie van commissaris. Gerben Wagenaar, speler van het eerste elftal, is een van de drie leden in de enquêtecommissie, die controleert of een nieuwe jongen wel talent heeft. Een jongen zonder voetbalaanleg kan geen lid worden van de Volewijckers. De belangstelling is zo groot dat de club niet alle jongens kan opvangen.

Een tweede accommodatie wordt in 1935 aangelegd achter de Buikslotermeerdijk, ter hoogte van het Meerpad. Middenin de crisis zetten werkloze leden van de Volewijckers het clubgebouw in elkaar. Het gebouw meet tien bij dertig meter en telt acht kleedkamers, twee doucheruimtes, twee kamers voor de scheidsrechters, drie wc’s en twee berghokken. Verder kent het clubgebouw nog een bestuurskamer en een kantine. Het complex, Buiksloot genaamd, heeft twee voetbalvelden en is vooral het domein van de voetbaljeugd.

In de oorlogsjaren promoveert de Volewijckers van de derde klasse, naar de tweede en de eerste klasse. Aan het eind van het seizoen 1943-1944 is de Volewijckers landskampioen: een unieke prestatie. Daarover een volgende keer meer.

In 1945 bestaat de Volewijckers 25 jaar en er zijn enkele commissies bijgekomen. De jeugdcommissie is opgedeeld in drie subcommissies, voor elke leeftijdsgroep één: de aspiranten van 12-14 jaar, van 14-16 jaar en de junioren. Nieuw is de welpenafdeling, in 1943 opgericht, voor jongens tot 12 jaar. De aandacht voor de jeugd zal begin jaren zestig resulteren in een legendarische lichting voetballers, die de Mosveld Baby’s worden genoemd. Wordt vervolgd.


Lees verder deel 2 van De Volewijckers tot 1945: Voorzitter Douwe Wagenaar

Of bekijk de Introductie pagina: De Volewijckers tot 1945 – 6 afleveringen
Of bekijk het overzicht van alle afleveringen serie “Voetbal benoorden het IJ

Dit artikel is tevens opgenomen is ons groter overzicht over De Volewijckers


Bron:
Volewijckers-archief van Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

© 2013 – 2015 Albert van der Vliet(†). Op deze publicatie berust auteursrecht.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -