Eerste Culturele Conferentie Euro – Arabic

Ingezonden brieven Amsterdam Noord

De Redactie ontving onderstaand verslag.


Arabic Amsterdam-Noord

Eerste Culturele Conferentie Euro – Arabic

Zaterdag 13 April 2019 was de opening van de eerste Culturele Conferentie Euro – Arabic in huis van de wijk Waterlandplein in Amsterdam-Noord:

Najat Tekni had een droom om symposia en conferenties in Amsterdam-Noord te organiseren. Met de bijdrage van de Gemeente Amsterdam en een samenwerking met de voorzitter van Stichting Cleopatra dr. Abier Mahmoud, lukte het; de eerste Culturele Conferentie Euro Arabische starte in Amsterdam-Noord. Bekende dichters en schrijvers uit verschillende Europese landen zijn gekomen om een toespraak over de immigranten vrouw te verzorgen.

Er waren meer dan 60 personen met niet westerse en westerse achtergrond aanwezig. Najat en Abier zijn de conferentie gestart. Najat stopte de bezoekers in met het verhaaltje over het doel van de conferentie “uitwisselen van de culturen tussen de bewoners van Amsterdam-Noord en andere bewoners van de stad”. Abier heeft een korte samenvatting over haar stichting verteld. Daarna gaf de heer Ahmed Marcouch de burgemeester van Arnhem aan dat de educatieve en culturele conferenties belangrijk zijn voor de bewoners van de stad.

De leden van de Raad doctors en dichters hebben over de identiteit van de immigranten vrouw tussen twee culturen gesproken.

De media medewerker de heer Ahmed Hadraoui was de voorzitter van deze toespraak. Hij heeft in het begin zijn collega’s voorgesteld.
Dr. Mohammed Kannoouf, is een doctor in de Arabische taal en kritiek en doctor in filosofie en islamitische denken. Hij is in het bezit van een masterdiploma in technische en logistieke veiligheidsstudie. Hij komt uit Duitsland. Het thema van zijn toesprak was “het lijden van de immigranten vrouw”.

Mevr. Dalila Hiaoui, docent van de Arabische taal in een onderwijsinstelling van de Verengde Naties. Zij is ook een media medewerker voor de Italiaanse, Canadees en Marokkaanse televisie. Zij stopte de bezoekers in met het verhaal van de immigratie van Fatima el Fihria naar Marokko. Fatima el Fihria stichtte de Quarawiyyinmoskee en Jamiaat al Quarayyin in Fez.

Dr. Youssef el Houari, schrijver en dichter, afgestudeerd aan faculteit Educatiewetenschapen. Hij schrijft in verschillende tijdschriften, in zijn toespraak noemt hij de rechten en plichten van de immigranten vrouw.

Dichter Mustafa Louissi, de bekende actieve persoon in sport en culturele gebied in België. Hij is bezit van verschillende diploma’s in economie, fysica en Engelse taal. Hij heeft de bezoekers geïnformeerd over de statistiek van de ontwikkeling van de rechten van vrouwen.

Na de toespraak van de leden van Euro-Arabische Raad over de filosofische en spirituele achterliggende gedachte, hebben meer dan 10 personen vragen gesteld en hun mening over de ontwikkeling van vrouwen uitgewisseld.

Daarna hebben de volgende dichters hun poëzie gelezen:

  • Habiba lmsalak
  • Aouatif Abdessalam
  • Aziz Chakouh
  • Asaad Adahir
  • Youssef El Houari
  • Dalila Hiaoui
  • Mostafa Louissi
  • Mohammed Kannouf
  • Ahmed Hadraoui.

Na een geweldige sfeer van poëzie, thee en koekjes, heeft Abier Mahmoud en Najat Tekni de eercertificaten en cadeautjes gegeven aan:

– Mw Joke Out – Eigenaar van Marosa Kindercentrum en Joke locatiebeheer Kinderopvang & Adviseur kinderopvang- Nederland.

– Mw Fatima Ouahou – Stichting Malak – Nederland.

– Dhr. Abdelkader Benali – Schrijver en tv-presentator.

– Dhr. Ahmed Hadraoui – Schrijver, dichter en media medewerker – Maroc TV – België.

– Dr. Yahya Cheikh – Schrijver, dichter en professor – Parijs.

– Dr. Mohamed Kannouf – Scrijver, dichter en denker – Duitsland.

– Dhr. Youssef El Houari – Schrijver en dichter – Nederland.

– Dr. Moustafa Louissi – Schrijver en dichter – België.

– Mw. Dalila el Haoui – Schrijfster, dichter en docent- Italië en Zweden.

– Meryam Elhafnaoui – heeft 53 medaille in Aerobic- Nederland.

– Mw. Latifa Tekni – dichter, heeft op afstand geholpen aan het organiseren van deze conferentie- Marrokko.

De conferentie is afgesloten met muziek en buffet.

Er waren veel positieve reacties. De bezoekers en de gene die deze conferentie online heeft gevolgd, hebben gevraagd om deze educatieve en culturele gebeurtenis te herhalen.


Zo af en toe ontvangt de redactie van AmsterdamNoord.com het verzoek een ingezonden brief of verslag te plaatsen. Meestal is de ingezonden brief van een bewoner van Amsterdam-Noord.

De redactie staat open om ingezonden brieven te plaatsen. Het is echter aan de redactie om te bepalen of een ingezonden brief wel of niet zal worden geplaatst. Bekijk het overzicht van ingezonden brieven en lees de richtlijnen.

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -