Fusievereniging SV Kadoelen

Voetbal in Noord na 1945
Clubs in landelijk Noord na 1945: deel 6

 

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet (†).

Fusievereniging SV Kadoelen
 
Flora Boys 1968 elftalfoto
 
Deze elftalfoto is waarschijnlijk genomen in 1968 toen Flora Boys promoveerde naar de vierde klasse KNVB. Het veld is gelegen tussen de Klaprozenweg en de Klimopweg. Op de achtergrond rechts zien we de Franciscus van Assissië-school. In het midden de Stephanuskerk. Achter het elftal het honk van de Stephanusgroep van katholieke welpen en verkenners.
Foto: archief Henk van der Noort.


Fusievereniging SV Kadoelen is opgebouwd uit drie voetbalverenigingen: NDSM, Flora Boys en KMVZ. Bij een jubileum is de oprichting van de oudste vereniging het uitgangspunt. KMVZ, de voetbalclub van Ketjen, is de oudste voetbalclub, opgericht in 1929. SV Kadoelen is dus een hoogbejaarde van 90 jaar, maar tegelijkertijd een jongeling van 20 jaar, zo oud als de naam van de club, Kadoelen.

Op het NDSM-complex aan de Cornelis Douwesweg speelde Flora Boys op 30 augustus 1953 de eerste officiële wedstrijd tegen het elftal van politiebureau Mosplein. Flora Boys voetbalde vanaf de oprichting bij TOB aan de Melkweg.

In juli 1954 is een dragline begonnen het ‘Koeienland’ te egaliseren om er een voetbalveld voor Flora Boys aan te leggen. Werk in Uitvoering, het maandblad van Publieke Werken, schrijft in het novembernummer van 1964 dat er één schoolkleedgebouwtje gereed gekomen is voor het voetbalveld Klimopweg. Een kleedeenheid bestond uit twee zeshoeken met daartussen een douchegedeelte.

Flora Boys is tot de watersnood van 1960 onderhuurder geweest bij TOB. Waarschijnlijk in 1965 verhuisde Flora Boys naar het nieuwe terrein aan de Klimopweg. Hoofdhuurder werd Oranje Zwart, een voetbalvereniging uit Amsterdam-Zuid, en dat was voor Flora Boys een teleurstelling. De opbrengst uit de kantine ging naar Oranje-Zwart.

In maart 1969 nam NDSM een overdekte tribune in gebruik, maar in de jaren zeventig hing er een donkere wolk boven het voetbalcomplex aan de Klaprozenweg. Scheepswerf NDSM werd met opheffing bedreigd. In 1974 degradeerde NDSM naar de derde klasse, waarin oude bekenden speelden als Flora Boys en KMVZ. De scheepswerf werd in 1978 opgeheven.

In 1974 keerde semiprofclub de Volewijckers terug naar de amateurs. Op 17 november 1973 had de vereniging een nieuw clubhuis in gebruik genomen. Het oude onderkomen was te klein voor de grootste sportvereniging van Amsterdam. Voor Flora Boys was dat oude clubhuis groot genoeg. Eindelijk kreeg de club uit Floradorp in 1974 een eigen clubgebouw plus twee voetbalvelden. De club uit Floradorp moest zelf vijftienduizend gulden meebrengen, een bedrag dat vooral bijeengebracht is door oud papier in te zamelen.

Op 20 december 1980 opende NDSM sportpark Kadoelen. De locatie trok veel jongeren uit de omgeving aan. De schaduwzijde was dat NDSM vier jaar achterelkaar degradeerde en in 1985 weer uitkwam in de eerste klasse AVB.

Na een aarzelend begin werd de kantine een financieel succes. De bar bleef zeven dagen per week open. Met de kantineopbrengst werd een trainingsveld aangelegd, de kantine kreeg een opknapbeurt en voor alle spelers was er een nieuw tenue. Bovendien konden de voetballers van het eerste en het tweede elftal met de bus naar uitwedstrijden worden vervoerd.

Eind jaren tachtig presenteerde het deelraadbestuur van Amsterdam-Noord een plan om de voetbalvelden te ‘optimaliseren’. Het bestuur wilde een woonwijk bouwen op sportpark Elzenhagen, dat bestond uit acht voetbalvelden, een atletiekbaan, een half-verhard veld en twaalf tennisbanen. Hetzelfde gold voor sportpark Buiksloterbanne: zes sportvelden plus nog twee voetbalvelden en een honkbalveld.

In december 1980 opende NDSM sportpark Kadoelen. Veel vrijwilligers hadden een nieuw clubhuis neergezet dat leek op het gezellige clubhuis aan de Cornelis Douwesweg. Flora Boys fuseerde in 1990 met NDSM tot FNC: de Flora-Boys-NDSM-Combinatie. In 1998 voegde KMVZ zich bij de combinatie, die een nieuwe naam kreeg: SV Kadoelen.

KMVZ is opgericht in 1929. Bij een fusievereniging is de oprichtingsdatum van de oudste club vaak uitgangspunt. Kadoelen wordt 90 jaar in 2019, maar in 1918 bestaat de verenigingsnaam Kadoelen 20 jaar.

Bronnen:
• Werk in uitvoering, orgaan van de Dienst der Publieke Werken Amsterdam (1950-1989), novembernummer 1964.

• Website met historische gegevens voetbalverenigingen: FervanDijk


• Website SV Kadoelen: www.svkadoelen.nl/clubinfo/geschiedenis/flora-boys/

Kadoelenmeisjes MO15-2
 
De Kadoelenmeisjes van de MO15-2 (meisjes onder de 15) in het seizoen 2017-2018.
(Foto AvdV)

 

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (na 1945)
Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (tot 1945)
 
© Albert van der Vliet (†). Op deze publicatie berust auteursrecht.

 

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 

Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -