Het IJ in de winter ca 1620

Het IJ in de winter
Hendrick Avercamp, Winter Landscape

Museale objecten van boven het IJ — Het IJ in de winter ca 1620

Door: Ruud Borman


Het IJ in de winter ca 1620. Op de achtergrond de Volewijck met de galg.
Het is niet zeker of de galg juist is weergegeven.
Hendrick Avercamp

Collectie Rijksmuseum

Link naar object


Overzicht alle afleveringen Museale objecten van boven het IJ


© 2022 Ruud Borman
Op deze publicatie berust auteursrecht. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Ruud Borman.

Ruud maakt de series geheel op eigen titel.
Reageren? U kunt contact met de redactie opnemen via de link onderaan de website. Wij sturen dan uw mail aan Ruud Borman door.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -