Historische rubriek over Tuindorp Oostzaan

Tuindorp Oostzaan geschiedenis

Herinneringen bij het schrijven van historische rubriek over Tuindorp Oostzaan

In het najaar van 2018 zag ik bij toeval een foto van een jeugdelftal van voetbalclub De Meteoor uit Tuindorp Oostzaan op facebook voorbijkomen. De foto hoorde bij een rubriek over voetbal in Amsterdam-Noord van Albert van der Vliet die daar toen al vele artikelen over had geschreven op de website www.amsterdamnoord.com van Peter Scherpenisse. Ik had nog een foto van mijn eigen jeugdelftal van De Meteoor en vroeg Albert of hij daar belangstelling voor had.

Dat had hij zeker en de foto werd al snel met een kleine tekst geplaatst. Albert vond al snel daarna dat hij genoeg artikelen had geschreven en wilde er mee stoppen. Toen ik hem schreef dat ik historicus was en graag een rubriek over het verleden van Amsterdam wilde schrijven was het contact met Peter Scherpenisse snel gelegd. We spraken af dat ik inderdaad over Amsterdam Noord zou gaan schrijven maar ook over Tuindorp Oostzaan waar ik was opgegroeid. Ik ging dus voor twee rubrieken artikelen schrijven en dat heb ik twee jaar lang met veel plezier gedaan.

Het eerste stuk over Tuindorp Oostzaan verscheen op 13 december 2018 en ging over de metamorfose van het landschap. Het idee was om in beide reeksen te beginnen in chronologische volgorde met van tijd tot tijd wat persoonlijke herinneringen. Later ging dat wat meer door elkaar lopen. Elk artikel was van een of meerdere foto voorzien. De artikelen werden vanaf het begin goed gelezen en bekeken, waarschijnlijk omdat ze ook op facebookpagina’s van Tuindorp Oostzaan, NDSM Herleeft en het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan werden geplaatst. De laatste twee stichtingen leverden ook veel beeldmateriaal. Vooral op de pagina van Tuindorp Oostzaan kwamen ontzetten veel reacties van (oud)Tuindorpers die vervolgens ook weer herinneringen uitwisselden. 

Ik was al in 1967 uit Tuindorp(en Amsterdam) vertrokken en had me daarna vooral met de historie van andere plaatsen en streken bezig gehouden. Toen ik in Tuindorp woonde hield nog niemand zich bezig met de geschiedenis van het dorp. Het was nog niet oud genoeg. In 1986 bezocht ik de tentoonstelling van het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan over de watersnood van 1960 Ik ontmoette toen Corry Fellinga en daarmee had ik sindsdien regelmatig contact. Zo bleef ik op de hoogte van de activiteiten van de stichting en het steeds sneller groeiende archief. Ook begon ik gaandeweg historische informatie over Noord en Tuindorp te verzamelen waardoor ik eind 2018 al de nodige kennis had om met het schrijven te beginnen. 

De reacties op mijn artikelen kwamen al snel. Lezers vertelden hun eigen ervaringen of wisten meer van een foto bij het artikel zodat ik ook weer wat wijzer werd. De reacties hadden vooral te maken met de vroegere. directe woonomgeving, de straat of het plein waar gewoond werd, maar ook op bijzondere gebeurtenissen. Er waren veel lezers die nog in Tuindorp woonden, maar anderen waren naar verhuisd naar ‘verre’ dorpen en steden. Één vroegere Tuindorper woonde in Engeland. Ook was er iemand die schreef dat ze in het huis woonde waar ik mijn jeugd had door gebracht. 

Tijdens het schrijven kwam Tuindorp weer heel dicht bij. De artikelen die ik geschreven heb en door Peter Scherpenisse zijn uitgegeven werden door ons overgedragen aan het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan dat de artikelen heeft gebundeld en gepubliceerd in het boek ‘Herinneringen aan een bijzonder dorp’. Het verscheen in voorjaar en werd uitgereikt aan de wijkagentes van onze wijk. Ik zag toen overal de vlag van Tuindorp wapperen en in het jubileumjaar ‘Tuindorp Oostzaan’ is onder die naam op alle mogelijke wijzen het eeuwfeest van een bijzonder dorp gevierd. 

Ruud Borman 


Bekijk het overzicht “Tuindorp Oostzaan, een bijzondere geschiedenis


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -