KMVZ bloeit op Elzenhagen

Voetbal in Noord na 1945
KMVZ na 1945: deel 4

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet (†).

KMVZ bloeit op Elzenhagen
Elzershagen KMVZ
Luchtfoto Elzenhagen van 5 oktober 1972. In het midden de drie velden van KMVZ. De kantine is op 1 april 1972 opengegaan. (Foto: archief Historisch Centrum Amsterdam-Noord)


In 1970 wordt KMVZ hoofdhuurder op Elzenhagen. De zaterdagclub neemt de drie velden over van voetbalvereniging Rood-Wit A, die naar sportpark De Weeren verhuist. In april 1972 gaat de nieuwe kantine open. In de jaren negentig wordt de bloeiende zaterdagvereniging bedreigd in haar bestaan door stadsdeel Amsterdam-Noord.

KMVZ had vanaf april 1972 eindelijk een eigen kantine en dat betekende extra inkomsten. Het bestuur moest een kantinerooster opstellen en de financiën regelen. Er kwam een kantinecommissie. Hele families stonden achter de bar om de kantinebezoekers te voorzien van een hapje en een drankje. In het seizoen 1972-1973 gaven sommige vrijwilligers te kennen betaald te willen worden voor hun werkzaamheden. In de kantine stroomde het geld immers binnen. KMVZ had echter schulden moeten maken om het clubhuis te kunnen bouwen.

De vele taken die er bij KMVZ te vervullen waren, kwamen terecht bij de bekende namen uit de vereniging. Oud-spelers lieten zich daarbij niet onbetuigd. In de jaren zeventig bijvoorbeeld werd J. Gorter, de oud-keeper van het eerste elftal, de vaste grensrechter. A. Vos, topscorer bij het zaalvoetbal en eerste elftalspeler, was tweede penningmeester, hulptrainer en manusje-van-alles. Eerste elftalspeler J. Salentijn werd eerste secretaris in het bestuur en nam ook nog zitting in de jeugdcommissie.

In het seizoen 1976-1977 werden verschillende spelers van het eerste elftal benaderd om voor een andere club te gaan spelen en wel tegen ‘onkostenvergoedingen’. Het bestuur verklaarde in het clubblad dat KMVZ de spelers genoeg service zou moeten bieden om ze voor het eerste team te behouden. De KNVB vroeg aan het bestuur wat er met ‘service’ bedoeld werd. Het bestuur liet weten dat het ging om faciliteiten als contactavonden, dug-outs, vaste grensrechters, verzorgers, goede trainers en trainingspakken. De amateurstatus was bij KMVZ niet in het geding.

In het seizoen 1977-1978 had KMVZ 450 leden. De zaterdagclub kreeg een nieuw zittribune. Het clubblad verscheen wekelijks. In 1979 jubileerde KMVZ: de club had zich niet alleen een halve eeuw staande gehouden in Noord maar ook naam en faam verworven. |

Het jubileumboek KMVZ 50 jaar, 1929-1979 eindigt optimistisch: ‘Alles bij elkaar mogen we zeggen dat KMVZ een vereniging is die het waard is nog eens 50 jaar mee te gaan.’ Zo vanzelfsprekend is dat niet, schrijft redacteur N.W. Visser, want veel amateurclubs hebben moeite aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De jeugdafdeling bloeit weer en ‘heeft het afgelopen jaar getoond dat KMVZ een vereniging met toekomst is’.

In de jaren negentig zou de stemming echter omslaan. Op het terrein van KMVZ moest zand gestort worden. Dat zou afgegraven worden van het Jeugdland ten noorden van de Noorderbegraafplaats. Daar had SDAN een nieuwe woonwijk gepland. Stadsdeel Amsterdam-Noord (SDAN) zegde daarom op 30 juni 1993 KMVZ de huur op, met ingang van 1 augustus 1994. Dat was natuurlijk kort dag. Hoe moest KMVZ zo snel een alternatieve locatie vinden? Op 16 november werd de ontruimingstermijn met een jaar verlengd naar 1 augustus 1995.

Begin jaren negentig was al bekend dat KMVZ Elzenhagen moest verlaten. Daarom had de club besprekingen gevoerd met Rood-Wit A, dat financiële problemen had. De club had een huurachterstand bij SDAN. Bovendien vertoonde het clubgebouw van Rood-Wit achterstallig onderhoud. KMVZ daarentegen was schuldenvrij. Voor het clubgebouw en inventaris had KMVZ van SDAN een vergoeding gekregen. KMVZ wilde de financiële problemen van een fusiepartner niet oplossen.

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (na 1945)
Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (tot 1945)
Bronnen:
• N.W. Visser. KMVZ 50 jaar, 1929 – 1979; kroniek van een zaterdagvereniging. ‘Deze samenvatting van vijftig jaar KMVZ wordt opgedragen aan de heren J.C. van Amelrooy en F. van Beem en met hen aan allen die zich voor het verenigingswerk inzetten.’ Jubileumuitgave mmv AKZO CHEMIE Nederland BV Amsterdam N, september 1979. J.C. van Amelrooy was secretaris in het bestuur van 1945 tot 1960. F. van Beem was voorzitter van KMVZ 1960 tot 1979 en misschien daarna ook nog.
• Website SV Kadoelen: geschiedenis
• Drs. J.W. Tool, bestuurslid KMVZ. Groen-witboek; ‘uitplaatsing’ KMVZ door Stadsdeel Amsterdam-Noord. 25 augustus 1995. (Archief Historisch Centrum Amsterdam-Noord)

© 2016-2017 Albert van der Vliet (†). Op deze publicatie berust auteursrecht.

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -