KMVZ grootste zaterdagvereniging

Voetbal in Noord na 1945
KMVZ na 1945: deel 3

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet (†).

KMVZ grootste zaterdagvereniging
Gebouw DWV
Het voormalige DWV-terrein op Elzenhagen, oktober 2014. KMVZ speelde op Elzenhagen in onderhuur bij DWV van 1964 tot 1970. DWV fuseerde in 2013 met de Volewijckers tot dvc Buiksloot. Het voorvoegsel ‘dvc’ betekent DWV-Volewijckers-Combinatie. (Foto AvdV)


Sportief gaat het KMVZ voor de wind in de jaren vijftig. De zaterdagclub pendelt heen en weer tussen de derde en vierde klasse KNVB. Bestuurlijk rijzen er problemen. Het gaat om de inhoud van KMVZ: prestatie of recreatie, wel of geen ‘buitenleden’. Een buitenlid is geen werknemer van Ketjen.

KMVZ was van 1953 tot 1964 onderhuurder van de Meteoor op sportpark Tuindorp Oostzaan. De jeugdafdeling, ten onder gegaan in 1954, werd in het seizoen 1959-1960 nieuw leven ingeblazen. Daarin had zitting Freek van Beem, sinds enige tijd werkzaam bij Ketjen.

In de zomer organiseerden enkele leden van KMVZ bedrijfstoernooien en de KNVB keurde dat ‘wilde voetbal’ af. In de officiële bedrijfstoernooien kwamen de lagere elftallen niet aan bod. Prestatievoetbal en de ontspanningsbenadering botsten met elkaar. Discussies bij Ketjen over KMVZ gingen aan de buitenleden voorbij.

De voetbalafdeling was aanvankelijk, samen met andere takken van sport, onderdeel van de personeelsvereniging. Het voetbalbestuur had zich daaruit losgemaakt. De band van het bedrijf met de voetbalvereniging moest zoetjesaan verdwijnen.

Het bestuur kon de crisis niet de baas en stapte op. Onder leiding van een KNVB-bestuurder werd een nieuw bestuur geformeerd. Het nieuwe bestuur, met voorzitter Van Beem, zorgde weer voor een bloeiperiode. Het vinden van een trainer was een probleem. KMVZ deed een beroep op CIOS-trainers, hoewel zij alleen de conditietraining mochten verzorgen. Het eerste elftal had echter genoeg routine om die technische en tactische leemte op te vullen.

KMVZ groeide vooral in de breedte: het ledenaantal steeg naar 175. De zaterdagvereniging kon vijf seniorenteams opstellen. In het seizoen 1961-1962 waren er zes jeugdelftallen actief. Door de aanwas van elftallen ontstond er een tekort aan speelvelden. KMVZ loste dat op door speelvelden te huren bij Rood-Wit A, dat nog speelde op het voetbalcomplex langs de Leeuwarderweg.

Nadat DWV dertig jaar langs de Leeuwarderweg had gevoetbald, verhuisde de club uit Nieuwendam in 1964 naar sportpark Elzenhagen. Het clubhuis, dat in juni 1966 gereed was, werd op 13 augustus door burgemeester Van Hall officieel geopend. KMVZ had in 1964 het tienjarige contract met de Meteoor kunnen verlengen, maar koos voor onderhuur bij DWV.

KMVZ maakte op zaterdag gebruik van het statige clubhuis van DWV. Dat trok weer meer leden aan; dat waren er inmiddels 266. Rood-Wit A zou in 1971 van Elzenhagen, tegenover DWV, naar sportpark De Weeren verhuizen. KMVZ wilde de drie vrijgekomen velden huren en had daartoe al in 1968 een verzoek ingediend bij de KNVB.

Met twintig elftallen was KMVZ in het seizoen 1968-1969 de grootste zaterdagvereniging van Amsterdam. Daarom kon de club aanspraak maken op het terrein van Rood-Wit A. In januari 1970 viel de beslissing: KMVZ zou hoofdhuurder worden van de drie velden op Elzenhagen. Meteen gingen de gedachten uit naar een clubhuis. De officiële opening van complex en clubhuis was op 26 augustus 1972. Ketjen-directeur Hartman memoreerde in zijn toespraak dat KMVZ een personeelsvereniging was en nu een zelfstandige vereniging was geworden.

Zaterdagvereniging KMVZ breidde de activiteiten in de jaren zeventig uit naar zaalvoetbal en vrouwenvoetbal. Er werd ook op zondag gevoetbald, in de Amsterdamse voetbalbond, AVB. Met de eigen accommodatie waren de mogelijkheden ongekend. Zo konden de leden in het clubhuis biljarten en klaverjassen. Met nieuwjaar was er bal. KMVZ was een club van een paar duizend guldens geweest en ging naar een balans van enkele tonnen.

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (na 1945)
Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (tot 1945)
Bronnen:
• N.W. Visser. KMVZ 50 jaar, 1929 – 1979; kroniek van een zaterdagvereniging. ‘Deze samenvatting van vijftig jaar KMVZ wordt opgedragen aan de heren J.C. van Amelrooy en F. van Beem en met hen aan allen die zich voor het verenigingswerk inzetten.’ Jubileumuitgave mmv AKZO CHEMIE Nederland BV Amsterdam N, september 1979. J.C. van Amelrooy was secretaris in het bestuur van 1945 tot 1960. F. van Beem was voorzitter van KMVZ 1960 tot 1979 en misschien daarna ook nog. .
• Website SV Kadoelen: geschiedenis 

© 2016-2017 Albert van der Vliet (†). Op deze publicatie berust auteursrecht.

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -