Twee anonieme foto’s van Marken

Museale objecten van boven het IJ

Door: Ruud Borman


Twee anonieme foto’s van Marken

Twee anonieme foto’s van Marken: ca. 1910
Deze objecten behoren tot een Fotoalbum met foto’s van een reis door Nederland
Daglichtcollodiumzilverdruk

Collectie Rijksmuseum


Overzicht alle afleveringen Museale objecten van boven het IJ


© 2022 Ruud Borman
Op deze publicatie berust auteursrecht. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Ruud Borman.

Ruud maakt de series geheel op eigen titel.
Reageren? U kunt contact met de redactie opnemen via de link onderaan de website. Wij sturen dan uw mail aan Ruud Borman door.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -