Tweede Kamerverkiezingen

Ingezonden brieven Amsterdam Noord

De Redactie ontving onderstaande ingezonden brief/verslag van een bewoner van Amsterdam-Noord met als titel: ”Ingezonden bericht Tweede Kamerverkiezingen”


De toekomst van Nederland hangt af van onze keuzes.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer bieden ook de inwoners van Amsterdam Noord de kans om een samenleving dichterbij te brengen die is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. 

In een rechtvaardige samenleving heeft iedereen gelijke kansen. Dat vereist beleid dat is gericht op het verbeteren van de positie van werknemers met flexibele contracten en lage inkomens, een eerlijk belastingstelsel en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Ook is het nodig om het woningaanbod beter af te stemmen op burgers met een lager inkomen door meer betaalbare woningen te bouwen. 
Een duurzame samenleving houdt rekening met de grenzen van onze planeet; dit vergt een krachtige aanpak van de klimaatcrisis. Daarom moeten we de overstap naar een groene economie versnellen en investeren in schone en veilige energie, duurzame landbouw en milieuvriendelijk openbaar vervoer.

Bovendien moeten we resoluut optreden tegen milieuvervuiling om de kwaliteit van ons leefmilieu te waarborgen. Zo bouwen we samen aan een betere toekomst, niet alleen voor onszelf, maar ook voor komende generaties.

André Vermeulen.


Zo af en toe ontvangt de redactie van AmsterdamNoord.com het verzoek een ingezonden brief te plaatsen. Meestal is de ingezonden brief van een bewoner van Amsterdam-Noord.

De redactie staat open om ingezonden brieven te plaatsen. Het is echter aan de redactie om te bepalen of een ingezonden brief wel of niet zal worden geplaatst. Bekijk het overzicht van ingezonden brieven en lees de richtlijnen.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -