Van RKVVA naar Rood-Wit A

Voetbal in Noord na 1945
Rood-Wit A na 1945: deel 1

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet (†).

Van RKVVA naar Rood-Wit A
omslagen rood-wit
Jubileumboeken 50 jaar Rood-Wit A (collectie AvdV) en 60 jaar Rood-Wit A (collectie Hans Deerenberg).


Voetbalvereniging Augustinus, VVA, is in 1921 opgericht door parochianen van de Augustinuskerk. De meeste voetballers komen echter uit de Ritaparochie, zoals de jongens van Reuser en Letschert. VVA gaat in 1940 RKVVA heten en in 1957 wordt de naam Rood-Wit A. In 1963 wordt er een feestavond gehouden in het St. Antoniusgebouw bij de St. Stephanuskerk.

In 1933 ging Voetbalvereniging Augustinus (VVA) spelen langs de oude Leeuwarderweg en de trambaan. VVA kwam uit in de rooms-katholieke DHVB, de Diocesane Haarlemse Voetbalbond. Alle aparte bonden gingen in 1940 op in de NVB, de Nederlandse Voetbalbond, die van de Duitse bezetters niet meer Koninklijk mocht heten. VVA werd ingedeeld in de derde klasse NVB en zou daarin blijven spelen tot 1964. VVA nam rooms-katholiek op in de naam, RKVVA, en daar hadden de Duitsers blijkbaar geen bezwaar tegen.

De accommodatie had geleden onder de houtroof tijdens de Hongerwinter. Van de brug naar het terrein waren alleen de ijzeren balken overgebleven. Voor het eerst werd het complex aangesloten op het waterleidingnet. Na de inzameling van oud papier kon RKVVA een afrastering aanleggen langs het speelveld en achter de doelen kwamen ‘ballenvangers’. De kleedkamers en de kantine (dat waren houten gebouwtjes op de begane grond) kregen elektriciteit. In de kantine werd meubilair geplaatst, tweedehands maar nog goed bruikbaar.

In het seizoen 1953-1954 heeft het bestuur vele besprekingen gevoerd met de gemeente. RKVVA wilde heel graag het complex aan de Fazantenweg bespelen, maar het is er nooit van gekomen. Alleen de aspiranten mochten van 12.00 tot 16.00 uur van het tweede veld gebruik maken. In 1951 begon RKVVA een welpenafdeling voor jongens van 9 tot 12 jaar. In het seizoen 1955-1956 telde RKVVA vijf seniorenelftallen, zeven elftallen van aspiranten en junioren en drie welpenelftallen.

In hetzelfde seizoen begon de club met de voetbalpool in samenwerking met onderhuurder VECO. (VECO was de voetbalvereniging van beurtvaartrederij Verschure & Co, een zaterdagclub, opgericht in april 1947 en ontbonden in 1988. Omdat de KNVB geen bedrijfsnamen accepteerde ging VECO betekenen Voor Elke Combinatie Overleg). Met de inkomsten van de voetbalpool kon de accommodatie worden opgeknapt. Er kwam verlichting op veld 3. Het dak van de kantine en de kleedkamers werd gerepareerd. Het seizoen erna RKVVA een grasmaaimachine aan.

RKVVA kende sinds een paar jaar ook een tafeltennisafdeling, die inmiddels veertig leden telde. Op 1 juli 1957 kwam er een fusie tot stand tussen de rooms-katholieke verenigingen in Amsterdam-Noord. De voetbal- en tafeltennisafdeling fuseerden met de handbalverenigingen SVA en VDO. Er kwam een nieuwe naam voor de voetbalafdeling: RKSV Rood-Wit A. In 1958 rezen er bestuurlijke problemen. Voorzitter F. Letschert en secretaris J. Reuser traden terug. In 1960 kwam aan de fusie tussen de drie verenigingen een einde. De samenwerking was helaas niet soepel verlopen. In 1961 bestond Rood-Wit A veertig jaar en dat werd gevierd in het Tolhuis.

Rood-Wit A moest het complex aan de Leeuwarderweg op den duur verlaten vanwege de verbinding met de IJ-tunnel. Een verhuizing zou kostbaar zijn en daarom werd er van alles ondernomen om geld in te zamelen. Aan de parochianen van de St. Ritakerk werd gevraagd donateur te worden. In 1963 werd er op Koninginnedag, 30 april, een jeugdtoernooi georganiseerd dat werd besloten met een veteranenwedstrijd. Het evenement was een groot succes en werd ’s avonds voortgezet in een uitverkocht St. Antoniushuis, naast de Stephanuskerk.

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (na 1945)
Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (tot 1945)
Bron:
• Vijftig jaar Rood-Wit Amsterdam, 13 april 1971; jubileumuitgave. Samenstellers J.P. van der Pol, A.W. de Wildt.
• Rood Wit-A: 60 jaar 1921-1981. Samenstelling Jan van der Pol.  Amsterdam-Noord, Rood Wit-A, 1981.

© 2016-2017 Albert van der Vliet(†). Op deze publicatie berust auteursrecht.

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -