AmsterdamNoord.com duurzaam gearchiveerd

Amsterdam-Noord duurzaam gearchiveerd

De redactie van AmsterdamNoord.com heeft bericht ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) dat de site AmsterdamNoord.com door de KB wordt gearchiveerd. Dit om de website voor langer termijn en voor toekomstig onderzoek te bewaren. Regelmatig zullen opeenvolgende versies gearchiveerd worden.

De Koninklijke Bibliotheek is als nationale bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties. Koninklijke Bibliotheek ziet het als taak om websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties. Denk hierbij aan het behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Websites bevatten vaak unieke en waardevolle informatie. Ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ op het internet loopt deze informatie het risico voorgoed verloren te gaan. Het bewaren van digitaal erfgoed voor gebruik door huidige en toekomstige generatie onderzoekers is hierdoor zeer urgent.

Websites archiveren die als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het “unesco charter on the preservation of the digital heritage 2003“.

Om deze reden archiveert de Koninklijke Bibliotheek websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Voorlopig kunnen gebruikers de versies in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek raadplegen. Voor commercieel gebruik van de gearchiveerde versies is toestemming van de rechthebbenden nodig. Er zal duidelijk worden vermeld dat het een door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerde versie betreft, er zal een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Bredere beschikbaarstelling van het archief is op termijn onder andere afhankelijk van de (on)mogelijkheden binnen de Auteurswet.

Gebruikers van de website zullen weinig tot geen last van het archiveren ondervinden. In de footer van de website maken wij melding van het archiveren. Het archiveren op zich is natuurlijk geen keurmerk.

Amsterdam-Noord Koninklijke Bibliotheek

Regelmatig ontvangt onze redactie nieuws over Amsterdam-Noord in de vorm van persberichten. Indien van toepassing plaatsen wij deze berichten en nemen deze mee in onze Amsterdam-Noord nieuwsbrief. Meer informatie over het insturen van persberichten en overzicht reeds geplaatst uitgelicht nieuws.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -