De Blokhut in Tuindorp Oostzaan

nieuwsbrief Amsterdam-Noord

Voor veel jongeren (en met name TOB!) uit Tuindorp Oostzaan maar óók uit noord, is De Blokhut aan de Kometensingel een belangrijk ontmoetingscentrum geweest. Vele liefdes die ontluikten in dit centrum leidde tot huwelijken. Beroemd waren de vrijdag- en zaterdagavonden waar vele tientallen jongeren op af kwamen. Door de week werden er muziekavonden, met jazz en folkmuziek georganiseerd en lieten jonge dichters hun smartelijke hersenspinsels horen. Fameus waren de Sinterklaas- en Carnavalvieringen. Over deze belangrijke periode in het jongerenleven wil ik een historisch overzicht maken dat misschien een bijdrage kan leveren aan de viering van 100 jaar Tuindorp Oostzaan.

Voordat de Blokhut in 1965 ontstond was het in gebruik bij de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ), Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd (VKAJ) en de Jong Katholieke Arbeidersjeugd (JKAJ). Uit deze laatste groep kwamen de initiatiefnemers voor de oprichting van De Blokhut. Het voorste gedeelte van het gebouw was het ‘hordehol’ van de welpen. Hier huisde de Titus Brandsma groep onder leiding van Akela Jansen. Links was de bestuurskamer waar op zondag de Volksspaarbank zitting hield. De ingang van de Blokhut bevond zich aan de zijkant van het gebouw.

Ik ben op zoek naar verhalen, foto’s, films(?), anekdotes en mensen die op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij het Blokhut-verhaal. Zijn er misschien nog archieven van Blokhut, KAJ enzovoort.  Uiteraard zijn ook de herinneringen van bezoekers van harte welkom. Misschien zijn er mensen die foto’s hebben gemaakt van de reis in mei 1969 die negen jongemannen in een Transitbus ondernamen naar Madrid om de finale van AJAX – AC Milan om de Europacup I bij te wonen. Men vertrok vanuit de Blokhut aan de Kometensingel. Er zijn mensen uit het zicht die een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook van hen zou ik gaarne meer informatie willen hebben. Ik wil Cees Laarhoven bedanken voor zijn hulp, zijn geheugen is nog steeds wonderbaarlijk in takt en Gerard van Putten (HATO) voor zijn hulp bij het vinden van de foto’s. Jullie reactie graag naar reingroen@hotmail.com. Uiteraard kun je hier ook terecht voor meer informatie.

Rein Groen Den Briel


Regelmatig ontvangt onze redactie nieuws over Amsterdam-Noord in de vorm van persberichten. Indien van toepassing plaatsen wij deze berichten en nemen deze mee in onze Amsterdam-Noord nieuwsbrief. Meer informatie over het insturen van persberichten.

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -