Erotisch Centrum Amsterdam Noord

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft plannen om de hoeveelheid raamprostitutie op de Wallen te verminderen en is op zoek naar alternatieven. Een van deze alternatieven is de oprichting van Erotisch Centrum Amsterdam Noord op de NDSM-werf of bij de RAI in het zuiden van de stad.

Onze artikelen worden regelmatig geupdate.
Dit artikel is 15 september 2023 voor het laatst gewijzigd en wellicht niet meer volledig actueel.

UPDATE: Het stadsdeelcommissie van Amsterdam-Noord vergaderde 25 mei J.L. over het conceptadvies van de commissie. U kunt de vergadering bekijken via deze link.
In juni bespreekt de commissie de antwoorden op de vragen en op 5 juli volgt het definitieve advies.

UPDATE 2 (15 juni 2023): Het plan voor erotisch centrum in Amsterdam na vragen bewoners aangepast!
Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum Amsterdam door. Wel wordt het plan na honderden vragen en zorgen van bewoners iets aangepast. Lees verder bij de NOS

UPDATE 3 (29 juni 2023): Een omvangrijke coalitie van ongeveer 26 stedelijke belangengroepen heeft zich verenigd in een krachtig verzet tegen de vestiging van het erotisch centrum. Deze groepen vertegenwoordigen niet alleen de stadsdelen Noord en Zuid, maar de gehele stad. Ondanks hun diverse achtergronden en belangen, zijn ze het er unaniem over eens dat de beschikbare middelen beter geïnvesteerd kunnen worden in de verbetering van het Wallengebied.
Naar de website: Tekentegen.nl OF teken direct de PETITIE.

UPDATE FOLLOW THE MONEY 11 juli 2023
FTM op Twitter
Het geplande Erotisch Centrum in Amsterdam krijgt zo’n vijf klanten per raam per dag. De gemeente wil dat sekswerkers online klanten werven, iets wat nu niet mag en haaks staat op het doel van het Centrum: toeristen weglokken uit de binnenstad.

Aangeleverde artikelen:
Op 12 september 2023 en op 14 september ontving de redactie artikelen over het “monsterverbond”. Eind juni (zie update 3) bundelde een groot aantal Amsterdamse bedrijven, onderwijs- en culturele instellingen en belangengroepen de krachten in de gemeenschappelijke campagne ‘Vóór een leefbare binnenstad, tégen het erotisch centrum’.
Artikel 12 september 2023: Buurtverenigingen sluiten zich massaal aan bij Monsterverbond
Artikel 14 september 2023: Burgemeester Halsema ontvangt ‘Monsterverbond’

Het doel van een Erotisch Centrum Amsterdam Noord is om sekswerkers een veilige werkplek te bieden en overlast door drukte op de Wallen te verminderen, evenals de invloed van criminaliteit. Het centrum zal naast seks-werkplekken ook ruimte bieden voor horeca, cultuur, kunst en (erotisch) vermaak.

De voorkeurs-locaties zijn zorgvuldig geselecteerd na onderzoek op verschillende werkplek locaties. Met het Erotisch Centrum Amsterdam Noord of een centrum bij de RAI wil de gemeente de drukte en overlast van bezoekers in de binnenstad verminderen. Er zullen ongeveer 100 werkplekken beschikbaar zijn voor sekswerkers van verschillende achtergronden en identiteiten, waaronder vrouwen, mannen, transpersonen en lhbtiqi+ personen. Ook zullen er ruimtes beschikbaar zijn voor zorg, veiligheid, horeca, entertainment, cultuur en educatie.

De gemeente heeft in eerste instantie 8 gebieden geselecteerd waarvan er momenteel nog 3 beschikbaar zijn. Er is gekeken naar bereikbaarheid en voorzieningen en de politie acht deze 3 gebieden minder risicovol voor overlast en veiligheidsincidenten, ondermijning, jeugdproblematiek en drugshandel dan andere plekken in de stad.

De plannen voor een Erotisch Centrum raken verschillende betrokken partijen, waaronder sekswerkers, seksondernemers, omliggende ondernemers en bewoners. Het is onderdeel van de bredere “aanpak binnenstad” van de gemeente en heeft als doel om de positie van sekswerkers te verbeteren, overlast in de binnenstad te verminderen en criminele invloed, waaronder mensenhandel, te voorkomen en bestrijden.

Het openen van een erotisch centrum zal toeristen niet doen verdwijnen. In plaats daarvan zal het centrum extra publiek aantrekken en een nieuwe locatie bieden waar extra handhaving nodig is. Hoewel het centrum zelf misschien beveiligd kan worden, zal de omliggende buurt dat niet zijn.

We verzoeken daarom de gemeente om alstublieft uw gezond verstand en hart te laten spreken en dit project te zien voor wat het is: een plan dat geen draagvlak heeft van bewoners, inwoners, ondernemers en betrokkenen. Bij het wel uitvoeren en het mogelijk falen zal het de levens van honderdduizenden Amsterdammers op een negatieve manier beïnvloeden.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -