Flora Boys naar Buiksloterbanne

Voetbal in Noord na 1945
Flora Boys na 1945: deel 1

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet†.

Flora Boys naar Buiksloterbanne
 
Klaprozenweg Klimopweg Luchtfoto
 
Het voetbalterrein tussen de Klaprozenweg en de Klimopweg. Luchtfoto uit 1971.
(Archief HCAN: Historisch Centrum Amsterdam-Noord.)

 Reactie
Martin en Wies Elsman reageerden per e-mail op de eerste aflevering over Flora Boys. Niet Oranje Zwart maar Blauwe Vogels was hoofdhuurder van het voetbalveld aan de Klimopweg. Blauwe Vogels, de club uit Blauwe Zand, speelde op zondag en Flora Boys op zaterdag. Het terrein had geen kantine. Dat klopt want Flora Boys kreeg pas in 1974 een eigen clubgebouw met kantine op sportpark Buiksloterbanne. Blauwe Vogels verhuisde in 1969 naar het NDSM-complex, met ingang aan de Pomonastraat.
De twee voetbalvelden waren gescheiden van de velden van NDSM. Voetbalclub Kromhout was onderhuurder van Blauwe Vogels. Na het vertrek van Blauwe Vogels en Flora Boys hebben andere clubs aan de Klimopweg gespeeld: MVKV en Oranje Zwart, die er een kantine hebben neergezet. Ook voetbalclub PICO zou aan de Klimopweg hebben gespeeld. Oranje Zwart en Kromhout fuseerden in 1976 tot OZK.
De eerste competitiewedstrijd speelt Flora Boys op het tweede veld van NDSM, waarschijnlijk in 1953. Na de ondergang van scheepswerf NDSM, in 1978, werd de voetbalvereniging NDSM in 1980 de eerste bespeler van sportpark Kadoelen. In 1990 trekt Flora Boys in bij NDSM. De twee clubs fuseren op Kadoelen tot FNC: de Flora Boys-NDSM-Combinatie.

De website van Kadoelen en het jubileumboek Floradorp melden dat de gemeente in 1954 een voetbalveld heeft aangelegd tussen Klaprozenweg en Klimopweg. Maar rond 1960 hebben de kinderen van de lagere school Franciscus van Assisië geen voetbalveld gezien tegenover hun schoolgebouw aan de Klimopweg. Flora Boys speelde daar pas in 1965, als onderhuurder van Blauwe Vogels.

Sportief boekte de zaterdagvereniging succes. Binnen de AVB werd de club uit Floradorp een paar keer kampioen. In 1968 promoveerde Flora Boys naar de vierde klasse KNVB en ging deel uitmaken van de Gelders-Utrechtse afdeling. Volgens een gerucht was de club hard en unfair en de aanhang onsportief. Desalniettemin speelde het jeugdige Flora Boys in het tweede jaar KNVB een kampioenswedstrijd tegen de Spartaan, die in de verlenging verloren ging met 2-1.

Flora Boys werd in het derde jaar wel kampioen en promoveerde naar de derde klasse KNVB. De voetballers reden in een bus door de Bloemenbuurt, voorafgegaan door het trompetterkorps van speeltuinvereniging Bloemenkwartier.

In 1974 keerde semiprofclub de Volewijckers terug naar de amateurs. Op 17 november 1973 had de vereniging een nieuw clubhuis in gebruik genomen. Het oude onderkomen was te klein voor de grootste omnisportvereniging van Amsterdam. Voor Flora Boys was dat oude clubhuis groot genoeg. Eindelijk kreeg de club uit Floradorp een eigen clubgebouw, in 1974, plus twee voetbalvelden. De gemeente subsidieerde een deel van de kosten voor Flora Boys en de Gemeentelijke Financiering Sportaccommodaties verstrekte een lening. De club uit Floradorp moest zelf vijftienduizend gulden meebrengen, een bedrag dat vooral bijeengebracht is door oud papier in te zamelen.

Na een aarzelend begin werd de kantine een financieel succes. De bar bleef zeven dagen per week open. Met de kantineopbrengst werd een trainingsveld aangelegd, de kantine kreeg een opknapbeurt en alle spelers een nieuw tenue. Bovendien konden de voetballers van het eerste en het tweede elftal met de bus naar uitwedstrijden worden vervoerd.

Eind jaren tachtig presenteerde het deelraadbestuur van Amsterdam-Noord een plan om de voetbalvelden te ‘optimaliseren’. Verschillende velden werden niet of nauwelijks gebruikt. Het bestuur wilde een woonwijk bouwen op het sportpark Elzenhagen, dat bestond uit acht voetbalvelden, een atletiekbaan, een half-verhard veld en twaalf tennisbanen. Hetzelfde gold voor sportpark Buiksloterbanne: zes sportvelden plus nog twee voetbalvelden en een honkbalveld.

De wijkwethouder had bedacht dat de Volewijckers naar sportpark Kadoelen kon verhuizen. NDSM kon onderhuurder worden bij een andere vereniging. Maar optimalisering is ingewikkelder. De minder gebruikte velden liggen verspreid over de diverse accommodaties. De meeste clubs schieten niets op met onderhuur van een enkel veld. De verdeling van de kantine tussen twee clubs levert problemen op. Bovendien treedt er meestal ledenverlies op als een voetbalclub verhuist naar een ver gelegen terrein.

In december 1980 opende NDSM sportpark Kadoelen. Er was met vele handen een nieuw clubhuis neergezet dat leek op het gezellige clubhuis aan de Klaprozenweg. Flora Boys fuseerde in 1990 met NDSM tot FNC: de Flora-Boys-NDSM-Combinatie. In 1998 zou ook KMVZ zich bij FNC voegen. De nieuwe naam van de fusievereniging werd SV Kadoelen.

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (na 1945)
Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ” (tot 1945)
 
Bronnen:
• Amsterdamse momentopnamen, een publicatie van het Bureau Voorlichting en Representatie der gemeente Amsterdam. December 1963.
• Mooi rood is niet lelijk; Floradorp in Vogelvlucht. Een speciale uitgave van de Olifant ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Floradorp, 1 september 1978. (Archief Historisch Centrum Amsterdam-Noord – HCAN)
• Werk in uitvoering, orgaan van de Dienst der Publieke Werken Amsterdam, 1950-1989.
svkadoelen geschiedenis flora-boys

© 2016-2017 Albert van der Vliet†. Op deze publicatie berust auteursrecht.

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -