Inwoners Buiksloterham gaan luchtkwaliteit in kaart brengen

Gerard Boukes Hollandse Luchten

In Buiksloterham is de eerste bijeenkomst van het project Hollandse Luchten. Tijdens de eerste bijeenkomst zal er een meetstrategie worden opgesteld op basis van de vragen de buurtbewoners van Buiksloterham. Tijdens de twee bijeenkomst zullen de sensoren in elkaar gezet worden en verdeeld worden over de buurt.

Aanmelden kan via https://hollandseluchten.waag.org

Hollandse Luchten is het onderzoeksproject waarbij inwoners van de provincie Noord- Holland, in verschillende pilots in samenwerking met luchtkwaliteit-experts en beleidsmakers de luchtkwaliteit in kaart brengen. In het project Hollandse Luchten meten burgers zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van een grote hoeveelheid sensoren verspreid over meerdere locaties in de regio. Pilots vinden plaats in de regio IJmond, Zaanstad en Buiksloterham.

Luchtkwaliteit is voor de Buiksloterham een urgente zaak vanwege sterke groei in bebouwing van het gebied. Buiksloterham heeſt veel aandacht voor duurzaamheid en circulaire thema’s en zien luchtkwaliteit dan ook als belangrijk onderdeel van hun leefbare wijk voor de toekomst.

De meting wordt in eerste instantie uitgevoerd met ongeveer 30 sensoren en zal zich richten op fijnstof (PM2,5) en op stikstofdioxide (NO2). Door de jarenlange ervaring van Waag in burgergedreven dataverzameling heeſt de provincie Noord-Holland de organisatie uit Amsterdam gevraagd om Hollandse Luchten samen op te pakken.

Het uiteindelijke doel is het creëren van een burgermeetnetwerk voor de hele provincie Noord-Holland waardoor burgers meer inzicht krijgen in de kwaliteit van hun leefomgeving.

Luchtkwaliteit

Hollandse Luchten onderzoekt een nieuwe manier van het meten van de luchtkwaliteit: vanuit het perspectief van de burger. Informatievoorziening over zelf meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data zijn hierbij van groot belang. Door zelf verzamelde data te combineren met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid en bedrijven wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen. Deze metingen zullen aanvullend zijn op de officiële metingen.

Waag

Waag heeſt veel ervaring met dataverzameling vanuit burgers en helpt de provincie Noord-Holland bij het opzetten van dit meetnetwerk, de ontwikkeling van de sensoren, de datavisualisaties en de bijeenkomsten met burgers ter voorbereiding van de metingen. Waag doet al bijna 25 jaar onderzoek naar de rol van technologie in de samenleving. Sensortechnologie heeſt een grote impact op vraagstukken rondom luchtkwaliteit. Goedkopere sensoren worden steeds beter en zijn in te zetten zodat burgers nu zelf data kunnen verzamelen over hun omgeving. Dit geeſt meer informatie en handvatten tot actie.

Aanmelden kan nu!

Aanmelden voor een sensor en de startbijeenkomst van 3 september in Buiksloterham kan vanaf nu via de website van Hollandse Luchten. Daarnaast zoekt Hollandse Luchten ook nog hulp bij het organiseren van lokale evenementen, het interpreteren van de data en technologische ondersteuning.


Regelmatig ontvangt onze redactie nieuws over Amsterdam-Noord in de vorm van persberichten. Indien van toepassing plaatsen wij deze berichten en nemen deze mee in onze Amsterdam-Noord nieuwsbrief. Meer informatie over het insturen van persberichten en overzicht reeds geplaatst uitgelicht nieuws.

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -