Voetbalvereniging Buiksloot (1922)

Clubs Noord-West, deel 1

‘Voetbal benoorden het IJ’ is een serie van Albert van der Vliet †.

Voetbalvereniging Buiksloot (1922)

Sinds augustus 2013 kent Noord voetbalvereniging dvc Buiksloot. Dvc betekent DWV-Volewijckers-Combinatie. In de jaren twintig kende Noord al twee clubs met de naam Buiksloot. De eerste heette Buiksloot en de tweede Buiksloot-Amsterdam-Combinatie: BAC.

Klaprozenweg
Jacobus van Eck (1873-1946) stond op de Langebrug toen hij de Klaprozenkade fotografeerde. Hij nam de foto in 1922, tien jaar na de oprichting van DWV.


Na de annexatie door Amsterdam (1921) heeft voormalig dijkdorp Buiksloot nog twee voetbalverenigingen gekend. De ene heet NHVV (Noord-Hollandse Voetbalvereniging) Buiksloot. De club heeft elf jaar bestaan, van oktober 1922 tot juni 1933. Buiksloot komt uit in de Noord-Hollandse Voetbalbond, de NHVB. Het lijkt erop dat de voetballers zich hebben afgezet tegen de annexatie. Ze hebben de naam Buiksloot gehandhaafd, noemen zich Noord-Hollands en sluiten zich aan bij de NHVB en dus niet bij de Amsterdamse Voetbalbond (AVB).

De tweede voetbalclub is de Buiksloot Amsterdam Combinatie, BAC, dat uitkomt in de AVB. BAC lijkt zich wel verzoend te hebben met de inlijving door Amsterdam. De combinatie heeft echter maar anderhalf jaar bestaan, van augustus 1925 tot februari 1927. Het adresboekje van de AVB beschrijft het BAC-tenue, dat lijkt op dat van DWV: ‘yersey geel-zwart verticaal gestreept, broekje zwart, kousen zwart met geel-zwarte band’.

Voor de adresboekjes van de AVB leveren de voetbalverenigingen zelf de informatie aan. Bezoekers van de twee Buiksloter clubs moeten uitstappen uit bus B bij de ‘Oostzaner brug’, meldt het adresboekje. De brug in de Klaprozenweg over het brede gedeelte van Zijkanaal I (hoofdletter ‘i’) heet officieel Langebrug en is in 1919 in gebruik genomen. Zijkanaal I heet in de volksmond ‘Oostzaander Kanaal’.

Bus B is in november 1924 ingesteld. Van de beginhalte op het Beursplein gaat de bus naar de Buiksloterpont aan de De Ruyterkade. Na de overtocht rijdt bus B naar de Van der Pekstraat en het Mosplein. In april 1925 wordt bus B verlengd van het Mosplein naar de Klaprozenweg en de Cornelis Douwesweg. Het Mercuriusplein in Tuindorp Oostzaan wordt de eindhalte.

De brug is eerder klaar dan de Klaprozenweg, die van 1921 is. De Klaprozenkade zal in datzelfde jaar zijn aangelegd. Van de Langebrug (Oostzaner brug) was het nog een eindje lopen naar Buiksloot. Eerst over de Klaprozenkade. Links van de kade ligt het brede gedeelte van Zijkanaal I (Oostzaander Kanaal), dat tegenwoordig vol ligt met woonboten. Rechts van de Klaprozenkade ligt een elektrogemaal.

De Klaprozenkade eindigt bij café Het Laatste Stuivertje, Buiksloterdijk 622. Dat is in het begin van de eeuw een drukbeklant café. In 1930 gooien de uitbaters, vader en zoon Heins, het roer om en maken van het café een sigarenzaak met aan de overkant een benzinestation.

Bij het café linksaf gaat de Buiksloterdijk richting Oostzaan en Landsmeer en rechtsaf leidt de dijk naar de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Het dijklint in Noord heet tot 1924 Waterlandse Zeedijk. Daarna worden de dijkgedeeltes naar de voormalige dijkdorpen genoemd.

Buiksloot en BAC spelen beide achter de Buiksloterdijk 520. In 1965 is dat gedeelte van de Buiksloterdijk afgebroken. Vóór de omnummering van eind 1928 heeft het huis nummer 113B. Op dat adres woont timmerman Petrus A. van Dijk die contactpersoon is van BAC. Naast zijn huis lopen de voetballiefhebbers naar beneden. Aan het eind van zijn tuin moet Van Dijk een paar planken over de sloot hebben gelegd. In een weiland naast de Buiksloter Breek ligt het voetbalveld.

Alle afleveringen “Voetbal benoorden het IJ
Bronnen: Adresboekjes AVB, archief KNVB.
Ongeïnventariseerde sloopdossiers, Stadsarchief.

© 2014 – 2015 Albert van der Vliet †. Op deze publicatie berust auteursrecht.

Op de hoogte blijven van toekomstige artikelen in deze serie?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief 

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -