Vrijland maakt ruimte voor de vrijheid van Noordkust

Thijs Timmers en Nadia Duinker werden een aantal maanden geleden uitgenodigd om een tijdelijk horecaconcept te ontwikkelen op de landtong aan de Nieuwendammerdijk 538 in Amsterdam Noord. Een plek die meer is dan horeca alleen. Een bestemming die aanvoelt als een oase in eigen stad, met een café/restaurant, drijvend stadsstrand en een landschap van dakterrassen. Gebouwd op een basis van containers met verschillende invullingen en ondernemers. Noordkust luidt de naam van het nog te openen initiatief dat moet helpen het Oostelijke deel van de Noordelijke IJ-oevers weer toegankelijk te maken voor de stad, en een bijdrage moet leveren aan een organische ontwikkeling van het gebied. Vrijland, het bevrijdingsfestival van de initiatiefnemers, moest hier haar nieuwe thuisbasis vinden en de kickstart betekenen voor het eerste seizoen. Vandaag kondigen de organisatoren van Vrijland echter aan hun zevende editie te moeten cancellen.

Cartel Amsterdam en Amsterdam Roest organiseren sinds 2013 het bevrijdingsfestival Vrijland. Tot stand gekomen vanuit de overtuiging dat iets belangrijks als het vieren van de vrijheid in de hoofdstad groter zou moeten worden uitgedragen. Dat wij met zijn allen ervoor verantwoordelijk zijn om ook de jonge generatie te doen realiseren dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijland, het eerste bevrijdingsfestival voor jongeren in Amsterdam, maakte haar debuut op de nog onontdekte parel, Oostenburg. Het monumentale Koudgasgebouw, de Van Gendthallen en het omliggende kavel als decor van deze vrijheidsviering. De achtertuin van Roest, maar stiekem ook de nieuwe achtertuin van Amsterdam. De gemeente zag in deze tijd van leegstand het belang van vrije plekken als Roest voor de ontwikkeling van de stad. Zij verleende Vrijland als enige organisatie een vergunning mét kaartverkoop in stadsdeel Centrum voor een evenement boven de 2000 bezoekers. Twee jaar achtereen verkocht het festival uit en triggerde het de beweging aan vrijheidsvieringen in de stad.

In 2015 moest Vrijland gedwongen verhuizen door het aangescherpte evenementenbeleid. Op zoek naar een nieuwe locatie, kon Vrijland net op tijd uitwijken naar de Oostpunt. Het voormalige Magneetfestival terrein onder beheer van Jesse Limmen. Het festival verkocht wederom uit, maar werd getroffen door hevig noodweer. Extreme hagelbuien en windstoten met windkracht 8 lieten een grote indruk achter. Organisatoren en productiepartner Chasing the Hihat hadden deze dag een zware taak om ongelukken te voorkomen en het festival in goede banen te leiden. Dat lukte, maar toch liet deze ervaring een dergelijke smet achter op de beleving van de bezoekers dat het de jaren erop hard werken was om het imago weer te herstellen.

Het jaar erop verhuist Vrijland wederom. Dit keer zoekt zij haar toevlucht op het nieuwe beloofde terrein van Blijburg IIII. Met de hoop op een lange termijn samenwerking met het like-minded Blijburg en voorvrouw Stanja van Mierlo. Daar kabbelde het festival in drie jaar tijd langzaam weer op van de klappen uit 2015.  Afgelopen jaar verkocht Vrijland voor het eerst weer uit. Helaas betekende de versnelde ontwikkeling van IJburg dat Vrijland en een hoop andere festivals weer op zoek moesten naar een nieuwe locatie.

Noordkust, het nieuwe initiatief van Thijs Timmers en Nadia Duinker moest de uitkomst bieden. Terug naar een vast nest zoals het ooit begonnen was. Minder bezoekers maar meer sfeer op een plek waar je kan doorbouwen in plaats van op en afbouwen.

Begin februari informeerden Timmers en Duinker de buurt met 7500 flyers over hun voorgenomen plannen en ideeën voor Noordkust en maakte zij een aankondiging van de geplande evenementen. Tevens werd de buurt uitgenodigd voor een uitgebreide informatie avond op woensdag 13 februari. Dit zorgde voor de nodige reacties in de buurt. Positieve geluiden, terechte zorgen, maar ook felle tegenstanders. Deze laatste groep laat zoals gebruikelijk het hardste van zich horen.

Naar aanleiding van de strenge eisen die worden gesteld aan de vergunningsaanvraag en de negatieve stemming omtrent de evenementen hebben Timmers en Duinker besloten de stekker uit de aanvragen van de evenementenvergunningen voor zowel Koningsdag als Vrijland te trekken. “We merken dat er te weinig draagvlak is vanuit de betrokken partijen om deze evenementen op een goede en leuke manier van de grond te krijgen. Ons voornaamste belang is het rondkrijgen van de vaste exploitatie vergunning, dus daar worden nu alle pijlen op gericht. ”Choose your battle betekent in deze helaas voor ons; Kill your darlings”. Eigenlijk heel ironisch dat een bevrijdingsfestival nu moet wijken voor de vrijheid van het project Noordkust op de langere termijn.

Van het verdwijnen van een of meer festivals zal de stad niet lang wakker liggen verwacht Duinker, maar als we onze vrije ruimte verliezen dan zijn we verder van huis. Nieuwe plekken waar regelluwte bestaat om mensen en ondernemers de kans te geven zich te ontwikkelen. Waar ontmoetingen, samenwerking en kruisbestuiving ontstaat. Waar men leert door te experimenteren. Dat zijn de plekken waar communities tot stand komen die de stad een gezicht geven. Daar begint het behoudt van een eigen identiteit en lokale cultuur.

Leefbaarheid en levendigheid zijn beiden belangrijke waarden voor Amsterdam en die kunnen alleen blijven bestaan als er vanuit verschillende belangen bereidheid is tot concessies. Daar is een open houding voor nodig, die niet altijd makkelijk is te vinden in de praktijk, maar wel onlosmakelijk verbonden zou moeten zijn met het leven in een inclusieve en tolerante stad. Geen persoon of buurt heeft alleenrecht op rust of ruimte, daar betalen wij als Amsterdammers allemaal evenredig aan mee.  De stem over wat allemaal wel en niet behoort tot onze stad zou daarom niet alleen moeten toebehoren aan hen die het hardste schreeuwen, maar des te meer aan hen die bereid zijn zelf een positieve bijdrage te leveren.

Vanuit die gedachte roepen Vrijland en Noordkust mensen op om wat vaker op te staan vanuit een positief geluid. Te strijden vóór in plaats van tegen iets. Om daarmee het gesprek over de stad een andere energie en focus te geven. Constructief in plaats van negatief. Naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Van daaruit ontstaat een gezonde en veel prettigere basis om samen te kunnen bouwen aan de toekomst van ons Amsterdam.

Alle kaartkopers kunnen uiterlijk binnen vijf werkdagen een volledige refund van het ticketbedrag verwachten op hun rekening.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van Noordkust:

Algemene facebookpagina:

Facebook groep voor de buurt en belanghebbenden.

Nadia Duinker

Nadia@noordkust.amsterdam


Regelmatig ontvangt onze redactie nieuws over Amsterdam-Noord in de vorm van persberichten. Indien van toepassing plaatsen wij deze berichten en nemen deze mee in onze Amsterdam-Noord nieuwsbrief. Meer informatie over het insturen van persberichten.

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -