Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Pontjesverhalen

Geachte heer Van Dijk,

Naar aanleiding van uw verzoek, refererend aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om inzage van de stukken betreffende de aanloopkosten voor de bouw van de bruggen over het IJ, deel ik u het volgende mee:

Denkt u nou echt dat we niets beters te doen hebben? Enig idee hoeveel tijd en energie dat het ons gaat kosten om dit allemaal uit te zoeken? Terwijl menig ambtenaar nu al op zijn of haar tandvlees loopt. Na overleg met de verantwoordelijke wethouder heb ik toch besloten om u de gevraagde gegevens te verstrekken. U begrijpt dat ik niet alles kan prijsgeven, omdat het voor een deel om vertrouwelijke informatie gaat.

Gemaakte kosten:

Projectteam ambtenaren:XXXXXXX euro
Informatie-avonden bewoners:XXXXXXX euro
Adviezen van architecten en andere deskundigen:XXXXXXX euro
Drukkosten:XXXXXXX euro
Consumpties:13.145,53 euro
Reis- en verblijfskosten:XXXXXXX euro
Kosten commissie D’Hooghe:XXXXXXX euro
Webdesign:XXXXXXX euro
Onvoorzien:XXXXXXX euro
--------------------
Totale kosten:XXXXXXX euro

Het zal u misschien plezieren dat een overijverige ambtenaar ook heeft uitgerekend hoeveel en hoelang er extra pontjes kunnen varen voor die 800 miljoen – 1 miljard euro, die de bouw van de twee bruggen over het IJ gaat kosten. Schrik niet, dat zijn maar liefst X pontjes per dag voor de duur van XX jaar. Ook die informatie kan ik, onder druk van de bruggenlobby, niet prijsgeven.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

mr. ir. Dick Vlak (Hoofd Afdeling Noncommunicatie)

Pontjesverhalen wordt geschreven door Ruud van Dijk


Overzicht “Alle Pontjesverhalen


Reageren? Stuur uw e-mail naar Ruud van Dijk

Op de hoogte blijven van toekomstige pontjesverhalen?
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -