Brug over het IJ

Brug over het IJ
Verouderde visual mogelijke brug over het IJ bij Javaeiland.

Onze artikelen worden regelmatig geupdate.
Dit artikel is 7 november 2022 voor het laatst gewijzigd en wellicht niet meer volledig actueel.

Het idee voor een brug over het IJ bestaat al lang. Veel mensen vergeten dat er reeds een brug is, namelijk de Schellingwouderbrug. Wie daar wel eens overheen gefietst of gelopen heeft heeft exact de bottlenecks meegemaakt waardoor een brug meer richting de binnenstad en het Noordzeekanaal eigenlijk onhaalbaar is.

Aanvulling 7 november 2022 [RED]:
Het idee van een aantal bruggen over het IJ is momenteel op de lange baan geschoven! De gemeente had geld voor de ontwikkeling en bouw van de bruggen gereserveerd maar stelt dit nu ter beschikking om de stadsbegroting aan te vullen. Voorlopig dus geen bruggen over het IJ.

De lange aanloop om de hoogte van de rug te halen valt direct op, in een bebouwde omgeving lijkt dit onmogelijk. Hoewel steeds meer mensen een motortje in de fiets hebben is het voor mensen met een “normale” fiets en wat tegenwind best een uitdaging de klim te maken. De rug staat regelmatig open terwijl de scheepvaart vanaf deze zijde richting stad best meevalt. Het scheepsverkeer vanuit het Noordzeekanaal en visa versa is veel meer en levert veel meer gevaarlijke situaties op dan het verkeer vanaf deze zijde.

Toch had gemeente Amsterdam besloten door te willen gaan met de voetgangers- en fietsersbrug over het IJ en niet alle maatregelen voldeden aan de gezamenlijke eisen van de gemeente, het Rijk en betrokken nautische partijen. Om deze reden is besloten om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen die zich bezig houdt met een concreet en realistisch advies over welke oeververbindingen binnen de ring A10 het meest veilig, robuust en toekomstbestendig zijn.

Hierna is het advies door alle partijen bestudeerd en is 1 september 2020 online een eindadvies van ‘Genereus Verbonden’ gepresenteerd. Voorgesteld is om twee bruggen over het IJ te plaatsen maar wel op een andere plek dat de eerdere Javabrug.
Deze mogelijkheden zijn onderdeel van het plan ‘Sprong over het IJ‘.

Meer dan 180 jaar geleden werd het eerste plan voor een Brug over het IJ gepresenteerd. Op dit moment is er nog steeds geen brug. Hoe komt dat?

Een film van Jochem Boodt

Meer dan 180 jaar geleden werd het eerste plan voor een Brug over het IJ gepresenteerd. Op dit moment is er nog steeds geen brug. Hoe komt dat?


Ook zal de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) worden verplaatst naar de Coenhaven.


Amsterdam-Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -