Sprong over het IJ

Sprong over het IJ
Veroudert plan Sprong over het IJ

Het project “Sprong over het IJ” is een door de gemeente Amsterdam voorgestelde maatregel om de verbinding tussen Amsterdam Centrum en Noord te verbeteren.

Laatste update: 7 november 2022

Aanvulling 7 november 2022 [RED]:
Het idee van een aantal bruggen over het IJ is momenteel op de lange baan geschoven! De gemeente had geld voor de ontwikkeling en bouw van de bruggen gereserveerd maar stelt dit nu ter beschikking om de stadsbegroting aan te vullen. Voorlopig dus geen bruggen over het IJ.

De adviescommissie heeft op 25 juni 2020 het eindadvies ‘Genereus verbonden, een concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt’ opgeleverd.
Hierna is het advies door alle partijen bestudeerd en is 1 september 2020 online een eindadvies van ‘Genereus Verbonden’ gepresenteerd.

Het project is mede ontstaan doordat de druk op de bestaande pont steeds meer toeneemt. Volgens de gemeente zijn er meer maatregelen nodig dan enkel het vermeerderen van het aantal ponten.

Na de realisatie van de Noord / Zuidlijn wil de gemeente maatregelen voorbereiden om diverse verbindingen tussen de oevers te realiseren. Het doel is om fietsers en voetgangers snel, gemakkelijk en comfortabel naar de overkant te laten gaan.
Door een combinatie van meer en snellere veren, twee bruggen, een extra metrostation en een tunnel onder het IJ zou dit bewerkstelligd kunnen worden. Dit haalt de druk van de huidige ponten af. Het zal ervoor gaan zorgen ervoor dat iedereen snel, veilig en gemakkelijk kan oversteken. En de scheepvaart op het IJ veilig en zonder grote belemmeringen kan doorvaren.

In de plannen zou een nieuwe locatie voor de Passengers Terminal Amsterdam (PTA) nodig zijn, namelijk bij de Coenhaven.
Lees meer over de bruggen over het IJ.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -