Nieuwbouw Amsterdam-Noord

Vanwege een tekort aan huizen bouwt Amsterdam nu en in de komende jaren duizenden woningen. Amsterdam-Noord biedt een oplossing aangezien daar meer ruimte is om te bouwen dan in andere delen van de stad. Bovendien zijn er delen van Noord die aan vernieuwing toe zijn.

Zodra er een artikel verschijnt over de nieuwbouw in Amsterdam Noord zullen wij deze hieronder plaatsen.
2) Eerste eengezinswoningen met eigen tuin op de NDSM-werf
1) Project NoordBaak op NDSM ruim voor start bouw verkocht

Door de komst van de Noord / Zuidlijn zal er een hoop bijgebouwd en ontwikkeld worden in de omgeving van Station Noord.

Herbesteding van bestaande bouw kan kostbaar zijn. Het ombouwen van een oude fabriek naar een nieuwe bestemming is vaak kostbaarder dan afbreken en nieuwbouw plegen. Amsterdam-Noord heeft echter ook karakteristieke trekken, vandaar dat nieuwbouw niet overal gewenst is.

nieuwbouw amsterdam noord

Hieronder een aantal gebieden in Amsterdam-Noord met nieuwbouw.

Centrumgebied Amsterdam Noord

Er wordt gewerkt aan het Centrum Amsterdam-Noord, ook wel CAN genoemd. Door de komst van Station Noord, eindhalte Noord / Zuidlijn, worden hier nieuwe woningen en diverse voorzieningen gebouwd.
Waterlandpleinbuurt
Diverse partijen werken samen om de Waterlandpleinbuurt van een verouderde wijk te veranderen in een wijk met divers woningaanbod. Door de nieuwbouw zou de buurt meer allure krijgen. Het project gaat nog zeker tot 2025 duren. Er komen ongeveer 1500 nieuwbouw woningen in de Waterlandpleinbuurt. Daartegen over worden er ongeveer 1200 woningen gesloopt en 1140 woningen renoveren of verbeteren.

CAN Centrumgebied Amsterdam-Noord
Het gebied rondom Station-Noord van de Noord/Zuidlijn, ook bekend als “Centrumgebied Amsterdam-Noord” wordt veranderd naar een centrum met ongeveer 4.000 woningen en verschillende voorzieningen. Het gebied verbindt het landelijke gebied van Waterland en de dynamische binnenstad. Een plek om te wonen, werken, winkelen en ontspannen.

Elzenhagen Zuid
Elzenhagen Zuid wordt straks een mooie wijk met maximaal 1800 nieuwbouw woningen. Van deze 1800 woningen is 30 procent sociale huur, 20 procent middeldure huur en 50 procent vrije sector. Een deel waar urban villa’s komen aansluitend op het Dijkpark. Het zal parkachtig worden waar geen autoverkeer wordt toegestaan. Een ander deel zal bestaan uit hoogbouw en bouwblokken. De eerste woningen worden in 2020 in aanbouw genomen.
Elzenhagen Noord is al gerealiseerd, hier staan circa 590 woningen.

Andere projecten Amsterdam Noord

Haven-Stad
Haven-Stad staat nog in de kinderschoenen qua idee en uitvoering. Toch zal Haven-Stad een enorme invloed op Amsterdam-Noord hebben. Lees meer over Haven-Stad.
Twiske Zuid
Het plan Twiske Zuid bestaat uit totaal 157, grotendeels laagbouw, nieuwbouw woningen. Na de bouw van de laatste woningen worden in overleg met de bewoners speelplaatsen gerealiseerd. De eerste nieuwbouw is in 2018 opgeleverd. De start van de bouw van de 37 woningen op het westelijke terreindeel (laatste fase) is momenteel in volle gang.

Banne Noord
Banne Noord bevindt zich in een fase voor onderhoud en vernieuwing. De plannen voor de buurt zijn opgeschreven in een projectnota. Na een inspraakperiode over de projectnota zijn alle reacties in een Nota van Beantwoording verwerkt en gaan naar de stadsdeelcommissie, dan naar het college van burgemeester en wethouders (B&W) en daarna naar de gemeenteraad. Verwachting is dat er in het najaar van 2021 een besluit is.

Banne Zuid
Er valt in Banne Zuid nog veel te doen, zoals het verbeteren van woningen, openbare ruimte en infrastructuur. Banne Zuid is bovendien één van de eerste Amsterdamse buurten die in stappen aardgasvrij wordt gemaakt.
Samen met bewoners van Banne Zuid verkent de gemeente aanvullende mogelijkheden om de wijk nog meer te verbeteren.

Buiksloterham
Buiksloterham is gelegen tussen Overhoeks, de Klaprozenweg en Zijkanaal I in Amsterdam-Noord. Buiksloterham verandert van een bedrijventerrein in een stadswijk gericht op wonen en werken. De gebiedsontwikkeling van Buiksloterham loopt tot ongeveer 2030. Het gebied aan de noordelijke IJ-oever kunnen maximaal 8.575 woningen komen. In de investeringsnota 2020 staan de plannen voor Buiksloterham voor de komende 13 jaar. Het gaat over nieuwbouw van woningen, ruimte voor bedrijvigheid, groen en maatschappelijke voorzieningen en duurzaamheid / hergebruik.

Klaprozenbuurt
De Klaprozenbuurt ligt tussen de Noordelijke IJ-oevers en de oudere buurten van Noord. Dit is tussen de Klaprozenweg, Zijkanaal I met zijn woonboten, de Buiksloterdijk en de Bloemenbuurt.
De gemeente heeft onderzocht of het bedrijventerrein rondom de Metaalbewerkersweg kan worden getransformeerd naar een woon- en werkbuurt.
In de toekomst komen er in de Klaprozenbuurt ruim 2.000 woningen.
De meeste bedrijven kunnen terugke­ren in de nieuwe situatie. Tussen de gebouwen komt heel veel groen. Op de begane grond op de Klaprozenweg komen bedrijven en winkels zodat het een gezellige straat wordt.
In 2021 is de verwachting dat op de eerste kavels nieuwbouw start.
Naar aanleiding van de nieuwbouw Klaprozenweg hebben wij een ingezonden mededeling ontvangen.
Lees: Laat die Noorderlingen lekker wijken voor de rijken

De Bongerd
De Bongerd verandert in een nieuwe woonbuurt. De Bongerd wordt begrensd door Zijkanaal I, de Noordelijke Singel, de Scheepsbouwweg en de Vlakkerweg. Er komen in totaal 1250 woningen. Daarnaast komen er verschillende voorzieningen. De Bongerd is ruim en binnen de verschillende delen is gekozen voor een intieme sfeer met woon­straten.  De school, supermarkt, bruggen en al bijna 800 woningen zijn al klaar. Planning is dat het hele project in 2023 wordt voltooid.

NDSM-werf
De NDSM-werf wordt ontwikkeld naar een stedelijk gebied met woningen en bedrijven. Het oostelijke gedeelte voor bedrijven en het westelijke gedeelte voor voornamelijk wonen. De ontwikkeling gebeurt gefaseerd. De ontwikkeling van de werf is in volle gang en duurt nog zeker tot 2030.

Overhoeks
Overhoeks wordt een woon-werk gebied met appartementencomplexen. Achter de ADAM toren worden appartementen ontwikkeld. Overhoeks wordt een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kleine bedrijfsruimten. Een duurzame en groene wijk waar mensen wonen, werken, uitgaan en naar school gaan. De bouw van Overhoeks  gaat door tot en met 2026.

Hamerkwartier
Gemeente heeft het voornemen om in het huidige hamerkwartier 6700 nieuwe woningen te bouwen. Hamerkwartier verandert van een bedrijventerrein in een buurt met veel ruimte voor werken. 

Meidoornweg
De nieuwe Havo, het Vox College en het Bredero Beroepscollege gaan samen in een nieuw gebouw. Er komt ook een basisschool met kinderopvang en een nieuwe sporthal. Verwachting is dat er ook woningen komen. De inrichting is nog niet bekend.


Amsterdam Noord

Waardeer onze website!!

Als je onze website waardeert en je waardering wilt laten blijken met een vrijwillige bijdrage: graag!
(PS, wil je de overmaking helemaal afronden? We zien best vaak niet afgeronde overmakingen staan en dat is zonde)Mijn gekozen vrijwillige bijdrage € -